Рецепт печатних медових пряників «Миколайчиків», котрі випікаються в печах українських хат на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 25 Лис 2015 14:09

Для при­го­ту­ва­ння печа­тних медо­вих пря­ни­ків наші пра­ба­бусі брали дві склянки гре­ча­ного меду, ½ кг білого боро­шна, одну чайну ложку соди. Гре­ча­ний мед розі­грі­вали на водя­ній бані до кипі­ння, посту­пово дода­ючи пше­ни­чне боро­шно та соду, роз­ти­рали, щоб не утво­рю­ва­лись грудки та зні­мали з вогню. Потім дерев‘яною лож­кою зби­вали тісто до одно­рі­дної маси. Коли ж тісто почи­нало «пли­сти», цебто ста­вало м‘яким, наші пра­ба­бусі  накри­вали його виши­ва­ним рушни­ком, щоб воно не пере­со­хло та ста­вили його у прохо­ло­дне місце на 20–30 хви­лин. Від­сто­яне медове тісто руками роз­ді­ляли на шма­тки, ска­чу­вали їх у бала­бу­шки, а потім роз­пле­ску­вали у коржі зав­тов­шки з палець. Брали дерев‘яну липову форму у вигляді «рибки», «вер­шника» чи «лева» та при­тру­сивши її зверху боро­шном клали один із кор­жів зверху у виїмку форми та міцно-міцно заштов­ху­вали кула­ками медове тісто до форми, тобто «запе­ча­ту­вали»! Зайве тісто з дошки обрі­зали ножем. Потім пере­вер­тали на долоню форму та клали гото­вий «Мико­лай­чик» на деко. За тим випі­кали в гаря­чій печі укра­їн­ської хати до рум‘яно-золотавого від­тінку. Сте­жили щоб не пере­пе­клось.

Випе­чені  «Мико­лай­чики» діста­вали з печі та мастили зверху медом.

В наш час «Мико­лай­чики» оздо­блю­ють ще й глазур‘ю. Для при­го­ту­ва­ння гла­зурі бере­ться одна склянка цукро­вої пудри та один яєчний білок. Для «засма­че­ння» гла­зурі можна додати пів чай­ної ложки лимон­ного соку.

Саме за таким реце­птом на «Мама­є­вій Сло­боді» виго­тов­ля­ю­ться печа­тні медів­ники «Мико­лай­чики». Тра­ди­ційно в Укра­їні медів­ники мали різно­ма­ні­тний вигляд. Май­стер різьбяр брав липову дошку та дбай­ливо вирі­зав із неї форму для печа­тного пря­ника медів­ника. Форми були різно­ма­ні­тного вигляду, це зале­жало від смаку, настрою та бажа­ння замов­ника.

Таким чином форма для печа­тного пря­ника могла бути у вигляді коня, з фігу­рою лева, із зобра­же­н­ням Юрія Пере­можця верхи на коні. Були також пря­ники у вигляді міфі­чний істот, але най­по­ши­ре­ні­шими були печа­тні медів­ники у вигляді рибки-кара­сика. Укра­їн­ські різьбярі в XVI-XVIII ст.., цебто в коза­цьку добу, най­ча­стіше виго­тов­ляли форму у вигляді риби. Це тому, що Запо­розькі козаки були пра­во­слав­ними лица­рями, а риба – один з най­пер­ших і най­дав­ні­ших хри­сти­ян­ських сим­во­лів. Гре­цькою мовою риба це Іхфіс (Ίχθύς — авт.), тобто, перші літери сло­во­спо­лу­че­ння «Ісус Хри­стос Син Божий Спа­си­тель». Тобто зобра­же­ння риби, це був сим­вол, за яким впі­зна­вали один одного перші хри­сти­яни. До того ж, перші апо­столи були рибал­ками і Хри­стос казав, що вони будуть лов­цями людей…

Саме тому, про­дов­жу­ючи тра­ди­ції наших пра­ді­дів Запо­розь­ких коза­ків, в печах укра­їн­ських хат на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­боди» за дав­нім реце­птом випі­ка­ю­ться печа­тні медів­ники «Мико­лай­чики» у вигляді рибки-кара­сика. Ці ж печа­тні медів­ники «Мико­лай­чики» у вигляді  рибки і будуть кла­стись до пода­рун­ків дітла­хам. Рибки є різного роз­міру: від малень­ких і до вели­ких. Також май­стри-різьбярі виго­то­вили в липо­вих дошках форми у вигляді левів, коней, а також із напи­сом «Мама­єва Сло­бода». Спо­ді­ва­є­мось, що діти, котрі при­йдуть до «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­того Мико­лая» впро­довж року були слу­хня­ними, а від­так отри­ма­ють у пода­ру­нок від Мико­лая багато ціка­вих дрі­бни­чок, серед яких і буде печа­тний медо­вий пря­ник «Мико­лай­чик».

Також діти змо­жуть самі виго­то­вити та спе­кти в печі укра­їн­ської хати печа­тний медо­вий пря­ник «Мико­лай­чик».

Попередньо домовитись про відвідування Резиденції Миколая, а також записатись на майстер-клас, або ж придбати печатний медовий пряник – «Миколайчик» можна за тел.: 066–091-10–76; 044–361-98–48; mamayevasloboda@gmail.comtourexms@gmail.com

Принагідно раді сповістити Вас, любі малята, хлопчики та дівчата, що «Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні, котра має свій осідок на території козацького селища «Мамаєва Слобода» розпочне свою роботу 8 грудня і працюватиме до 28 грудня 2015 року.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»