Родинний фестиваль в «Мамаєвій Слободі» – «Маланка» ходить – «Козу» водить, а козаки щедрують»!
Дата події: 13 січня 2018 року

Прилетіла ластівонька, Сіла собі край віконця. Щедрий вечір, добрий вечір Добрим людям на здоров’я! Та й зачала щебетати, Господаря викликати…

«Мама­є­ва Сло­бо­да» гостин­но запро­шує до нашо­го «коза­цько­го Коша» аби спіль­но, дру­жно та гучно про­ве­сти Ста­рий Новий Рік та від­зна­чи­ти за дав­ні­ми Над­дні­прян­ськи­ми тра­ди­ці­я­ми Малан­ку та Васи­ля, «Козу» разом пово­ди­ти!

13 січня 2018 року о 12–00 – на виго­ні поруч із кузнею, фоль­клор­ні коле­кти­ви  від­тво­рю­ва­ти­муть дав­ній  «обряд Кози» та «Малан­ки». Також коза­ки й дів­ча­та-коза­чки спіль­но з фоль­клор­ни­ми коле­кти­ва­ми щедру­ва­ти­муть та тан­цю­ва­ти­муть так, як це здав­на роби­ли на Над­дні­прян­ській Укра­ї­ні наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки!

У нас на фести­ва­лі Ви змо­же­те ску­шту­ва­ти «бага­ту Кутю» зва­ре­ну за дав­нім коза­цьким реце­птом. На виго­ні поруч із «Шин­ком – коса над чар­кою» роз­та­шу­вав­ся ото­че­ний воза­ми «коза­цький Кіш» (табір). Саме тут, біля коза­цько­го табо­ру, на від­ри­то­му вогні сма­жи­ти­ме­ться свя­тко­ва кров‘янка, адже її, крім «бага­тої Куті», годи­лось їсти у цей свя­тко­вий день, а ще будуть різно­ма­ні­тні пиро­ги, варе­ни­ки, кни­ші та гре­ча­ни­ки, а також тра­ди­цій­ний для коза­цької доби гаря­чий хміль­ний напій «Мусу­лєс» та трав’яний чай «Гер­ба­та». За бажа­н­ням Ви змо­же­те про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні укра­їн­ські хміль­ні напої: слив’янку, вишняк, дулів­ку, медо­ву­ху, спо­ти­кач, запі­кан­ку та варе­ну­ху.

Також для Вас:
–     Різдвя­на шопка
–     Різдвя­ні роз­ва­ги для дітей та доро­слих
–     Май­стер-кла­си від наро­дних май­стрів
–     Співи та тан­ці біля вогни­ща
–     Стріль­ба з лука
–     Ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях чи возі
–     Ката­н­ня вер­хи на коні спіль­но з коза­ка­ми

На Слобід­сько­му май­да­ні про­хо­ди­ти­ме ярма­рок наро­дних май­стрів.

Кори­сту­ю­чись наго­дою, щиро запро­шу­є­мо фоль­клор­ні коле­кти­ви й вата­ги щедру­валь­ни­ків долу­чи­тись до нашо­го родин­но­го фести­ва­лю «Малан­ка» ходить – «Козу» водить, а коза­ки щедру­ють»!

За дода­тко­вою інфор­ма­ці­єю про­си­мо звер­та­тись за тел. 044–361–98–48, 066–091–12–79 або на ел.: mamayevasloboda@gmail.com

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик в мальов­ни­чо­му урочи­щі, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, за адре­сою: вул.. Михай­ла Дон­ця, 2 (Від­ра­дний). Їха­ти шість зупи­нок 27 тро­лей­бу­сом від метро «Шуляв­ська».

Гостин­но запро­шу­є­мо, аби спіль­но поще­дру­ва­ти, потан­цю­ва­ти, випи­ти та погу­ля­ти, щоб гар­ні мислі у Ново­му році мати!

Теле­фон від­ді­лу замов­лень для бро­ню­ва­н­ня сто­ли­ків у шин­ку чи одній з хат: 066–091–12–79; 361–98–48. ел. адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

«На щастя, на здоров‘я, на нове літо! Роди, Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю, без куколю, без метлиці, а нам дайте по паляниці! Будьте здорові, з Новим роком!». Козаки та дівчата-козачки «Мамаєвої Слободи»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»