Романтичне свято Івана Купайла біля витоку річки Либідь в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 04 Лип 2016 11:39

Ласкаво запро­шу­ємо в «Мама­єву Сло­боду» на від­тво­ре­ння справ­жнього свята Івана Купайла!

Поча­ток купаль­ських гулянь в Сло­боді «Козака Мамая» – 6 липня 2016 року о 12–00.
Куль­мі­на­ція гулянь у надве­чірню пору – після 19–00.
«Мама­єва Сло­бода» роз­та­шо­ву­є­ться в мальов­ни­чому урочищі – саме там, де зна­хо­ди­ться витік леген­дар­ної річки Либідь! А це, всього-нав­сього сім кіло­ме­трів від Хре­ща­тика, пра­кти­чно в цен­трі Києва!

Якщо Ви дій­сно мрі­єте зану­ри­тись в справ­жню (автен­ти­чну) атмо­сферу купаль­ських місте­рій наших пра­ді­дів, то щиро, по-коза­цьки, запро­шу­ємо Вас здій­снити ман­дрівку крізь про­стір під час гулянь на Івана Купайла…
Коли зайде сонце, то на березі роман­ти­чного озера Кра­са­виця, рясно закві­тча­ного білими ліле­ями й жов­тим лата­т­тям, сма­ра­гдо­вим тата­ри­н­ням, папо­ро­ттю й діво­чим вино­гра­дом, козаки та дів­чата-коза­чки роз­па­лять веле­тен­ське вогнище, полум‘я якого при поча­тку сяга­тиме три­по­вер­хо­вого будинку…

Як свід­чать давні пере­кази, біля ков­бані (витоку) озера з якого й бере поча­ток річка Либідь – саме в тому чарів­ному урочищі, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться «Мама­єва Сло­бода» у 1756 році  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив аж два барила з золо­тими чер­він­цями та коштовностями…Крім того, в кали­но­вих гаях на «Мама­є­вій Сло­боді» росте зна­ме­нита «Тер­лич-трава» без якої немо­жливо зна­йти кві­тку папороті…І наре­шті, третє. «Тер­лич-трава» за пере­ка­зами росте лише на Лисій Горі. Так от, на мапах Києва часів Миколи Васи­льо­вича Гоголя, маківка, тобто вер­шина отієї зна­ме­ни­тої Лисої гори на яку злі­та­лись усі відьми, зна­хо­ди­лась при­бли­зно біля суча­сної зупинки швид­кі­сного трам­вая №3, яка нази­ва­є­ться: вулиця Сім‘ї Сосні­них. Ця вели­че­зна гора, яка носить назву Лиса, має в діа­ме­трі близько десяти кіло­ме­трів і вигля­дає як паля­ниця. Урочище з якого бере поча­ток річка Либідь зна­хо­ди­ться при­бли­зно за кіло­метр від вер­шини цієї міфі­чної гори, зга­да­ною Мико­лою Гого­лем. Тож не дивно, чому саме тут і росте відома у зна­хар­ських колах «Тер­лич-трава», а також папо­роть, лата­ття, лілеї, лепеха і все це на «Мама­є­вій Сло­боді»…

Отож запро­шу­ємо Вас до нас в коза­цьку Сло­боду до істо­ри­чного витоку річки Либідь на свято Купайла! Якщо Вам пота­ла­нить, то Ви змо­жете зна­йти коза­цький скарб…

Дів­чата-коза­чки та козаки «Мама­є­вої Сло­боди» від­тво­рю­ва­ти­муть пра­давні купаль­ські тра­ди­ції. Нага­ду­ємо, що поча­ток купаль­ських дій­ств та гулянь 6 липня 2016 року о 12–00 на озері Кра­са­виця. Куль­мі­на­ція у надве­чірню пору, після 19–00…

Фоль­клорні коле­ктиви з піснями і тан­цями від­прав­ля­ться в гай, аби зру­бати дерево чор­но­клена, це і буде Марена, яку буде вста­нов­лено в лузі обіч витоку річки Либідь. Про­дов­же­н­ням свята буде при­не­се­ння солом‘яної ляльки Купайла…

Однак варто вра­ху­вати, що купаль­ське вогнище запа­лю­ють саме тоді, коли сонце сідає за обрій, а до того – танці, гуля­ння, хоро­води, тро­їсті музики та шпаркі танці з чарів­ними панян­ками-коза­чками на березі озера Кра­са­виця.

У наших пра­ді­дів з ранку в коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­чата по ран­ко­вій росі йдуть в поле чи ліс зби­рати трави та квіти. З них пле­туть для себе купаль­ські вінки. В цих він­ках обов’язково повинна бути трава полину. Крім того, дів­чата носять полин у себе за пазу­хою та під пахвами, адже це самий надій­ний запо­бі­жний засіб від руса­лок та відьом, як небез­під­ставно вва­жали наші пра­ба­бусі, коли ще діву­вали…

Ближче до вечора, весе­лою зграй­кою дів­чата від­прав­ля­ю­ться у най­ближ­чий гай чи ліс та руба­ють там дерево. Пере­вага нада­є­ться чор­но­клену. Після цього від­но­сять дерево на місце, зазда­ле­гідь вибране ними для свята, і най­ме­но­ву­ють його «Марена». Потім при­но­сять пучки соломи, а інколи й солом’яну ляльку в люд­ський зріст, котра вдіта в жіночу соро­чку із стрі­чками, в моні­стах та у вели­кому вінку. Ця лялька і нази­ва­є­ться «Купала».

При­йшовши на місце, вти­ка­ють в землю дерево «Марену», рясно обві­шу­ють його він­ками та стрі­чками, став­лять біля нього «Купалу», а непо­да­лік роз­во­дять вогнище. Інколи вогнищ могло бути й три. Через вогнище пере­стри­бу­ють парами: хло­пець із дів­чи­ною. Саме на свято Купала від­кри­ва­є­ться «Небе­сна Брама», тож всі молі­ння моло­дих людей про міцну родину будуть обов‘язково почуті Госпо­дом Богом.

Наші пра­ба­бусі, коли були ще дів­ками, весело бра­лись за руки та ходили з піснями дов­кола наря­дже­ного дерева «Марени», а потім ска­кали через вогонь. Інколи замі­сть вогнища брали кро­пиву, яку наки­ду­вали вели­че­зними купами.

Парубки тільки були при­су­тні, але в хоро­во­дах, тан­цях, піснях уча­сті не брали.

В ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­воно-вогне­ний цвіт папо­роті. Його можна зна­йти, зірвати та збе­регти. Вла­сник ціїє кві­тки стає зна­ха­рем, і ніякий клад не при­хо­ва­є­ться від нього.

Тож ласкаво запро­шу­ємо всіх до пошуку скарбу на «Мама­є­вій Сло­боді». Купаль­ські дій­ства три­ва­ти­муть на Сло­боді, як і зав­жди, до «тре­тіх пів­нів».

Люб’язно запро­шу­ємо всіх бажа­ю­чих заві­тати до витоку річки Либідь в коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» з тим, аби від­чути жар­кий вогонь купаль­ського вогнища!

Дрес-код заходу: виши­ванка або будь-який укра­їн­ський націо­наль­ний еле­мент одягу (віно­чок, нами­сто тощо)

Давайте спільно від­ро­джу­вати пра­давні тра­ди­ції коза­цького краю, бо ж поки ми їх шану­ємо, доти ми і будемо укра­їн­цями!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

50грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 35грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 35грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 35грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»