Шоста Зимова КРАЇНА МРІЙ РІЗДВЯНА в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 10 Гру 2013 12:27

Нова радість ста­ла, яка не бува­ла.

  Над вер­те­пом зві­зда ясна сві­тлом засі­я­ла.

  Анге­ли спів­а­ють, сла­ву й честь зві­ща­ють,

   На небе­сі і на зем­лі мир про­по­від­а­ють.

Міжнародний фестиваль «Країна Мрій РІЗДВЯНА» 

запрошує вас на Велике Різдвяне Дійство

Пані та панове! 5 та 7-го січня 2014 року вже вшосте Олег Скрипка та фестиваль «Країна Мрій», збирають весь добрий люд для зустрічі Головного Свята року, свята Різдва,  що відбудеться в козацькому селищі «Мамаєва Слобода».

Вели­ка кон­цер­тна про­гра­ма, вер­те­пи та коляд­ки від уча­сни­ків фести­ва­лю, жива Різдвя­на Шопка, свя­тко­вий ярма­рок, май­стер-кла­си від наро­дних май­стрів, Зір­ко­вий Вер­теп, кон­курс льо­дя­них фігур, коза­цький куліш, ката­н­ня на конях і сан­ча­тах та інші зимо­ві роз­ва­ги для дітей та доро­слих, а також різдвя­ні роз­ва­жаль­ні захо­ди. І тра­ди­цій­но тепла атмо­сфе­ра та Різдвя­ний настрій, що зав­жди супро­во­джу­ють події «Кра­ї­ни Мрій».  

Спе­ці­аль­ні Різдвя­ні Про­гра­ми на Вели­кій фести­валь­ній сце­ні для Вас під­го­ту­ва­ли: Олег Скри­пка та Лє Гранд Оркестр, «Этна-трыо Тро­і­ца»,Фома та Різдвя­ний Оркестр, «Чобо­ти з Бугая», «Весе­лі Вуй­ки», «Vroda» та бага­то інших. 

Коза­ки та коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» в  рам­ках «Кра­ї­ни Мрій» про­ве­дуть феє­ри­чне дій­ство «Коза­цька Коля­да». Ви змо­же­те поба­чи­ти, як коза­ки вер­хи на конях, три­ма­ю­чи зві­зду, їдуть від хати до хати та коля­ду­ють. Також «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­по­нує укра­їн­ській гро­ма­ді май­стер-клас із при­го­ту­ва­н­ня куті. Для цьо­го ми вико­ри­ста­є­мо макі­три з мако­го­на­ми для роз­ти­ра­н­ня маку та автен­ти­чні дерев‘яні сту­пи. Кожен бажа­ю­чий змо­же взя­ти жмень­ку пше­ни­чно­го зер­на та вла­сно­руч натов­кти його в сту­пі для при­го­ту­ва­н­ня справ­жньої куті. За Вашим бажа­н­ням в хатах, під трі­скіт дров у печі, Ви змо­же­те вивчи­ти ста­ро­дав­ні укра­їн­ські коляд­ки та щедрів­ки.  

Фести­валь «Кра­ї­на Мрій РІЗДВЯНА» має на меті збе­рі­га­н­ня та роз­ви­ток різдвя­них тра­ди­цій, духов­не єдна­н­ня укра­їн­ської гро­ма­ди. Ство­ре­н­ня Нової «Спіль­но­ти Мрій­ни­ків» та тих, хто вірить у дива – чекає на Вас під час Різдвя­но­го фести­ва­лю у вигля­ді спіль­ної мас­шта­бної Коля­ди. 

Ми свя­то віри­мо, що ясна зір­ка вста­не над нашим рідним кра­єм та при­не­се у кожний дім у кожне сер­це мир, щастя та зла­го­ду.

Шанов­ні Мрій­ни­ки, при­єд­нуй­тесь до Сві­тло­го Свя­та!

Різдво –  це час, де мріям нашим жити!

 Ми дару­єм мир цій хаті

Щасли­ві будь­те і бага­ті,

Май­те волю добру, гожу

Тіль­ки вір­те в ласку Божу

Ласка Божа вас спа­се

Край і нарід під­не­се! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»