Святкування Маланки та Василя в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 28 Гру 2015 11:00

Прилетіла ластівочка, Сіла собі край віконця. Щедрий вечір, добрий вечір Добрим людям на здоров’я! Та й зачала щебетати, Господаря викликати…

Пані та пано­ве, коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» гостин­но запро­шує про­ве­сти Ста­рий Новий Рік та від­зна­чи­ти за дав­ні­ми Над­дні­прян­ськи­ми тра­ди­ці­я­ми Малан­ку та Васи­ля, «Козу» разом пово­ди­ти!

14 січня 2016 року о 12–00 – на май­да­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» фоль­клор­ні коле­кти­ви  від­тво­рять «обряд Кози». Також коза­ки й дів­ча­та-коза­чки спіль­но з фоль­клор­ни­ми коле­кти­ва­ми щедру­ва­ти­муть та тан­цю­ва­ти­муть так, як це здав­на роби­ли на Над­дні­прян­ській Укра­ї­ні наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки, а вве­че­рі після 18–00 «Коза» та щедру­валь­ни­ки заві­та­ють до «Шин­ку – коса над чар­кою» де про­хо­ди­ти­муть вечор­ни­ці!

Будемо щедрувати, танцювати, пити, гуляти – гарні мислі мати!

Всіх, хто при­йде в той час на вечор­ни­ці, шин­кар­ка поча­стує ста­ро­світ­ським вишня­ком та коза­цьки­ми гре­ча­ни­ка­ми, спе­че­ни­ми в при­су­тно­сті гостей в печі «Шин­ку – коса над чар­кою». Тож, якщо Ви бажа­є­те осо­би­сто поба­чи­ти як кла­де­ться гре­ча­не тісто на капу­стя­ний лист, а потім сади­ться в піч, де трі­ска­ють та пала­хко­тять дро­ва, то ласка­во запро­шу­є­мо до нас на коза­цькі вечор­ни­ці, аби від­свя­тку­ва­ти Малан­ки та Васи­ля, «Козу» разом пово­ди­ти!

Хоче­мо осо­бли­во звер­ну­ти Вашу ува­гу, що на Малан­ки та Васи­ля, Ви, якщо не мали змо­ги спіль­но з дру­зя­ми від­свя­тку­ва­ти Новий Рік, то тепер має­те гар­ну наго­ду зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти одну із тра­ди­цій­них укра­їн­ських хат, або ж місця за сто­ли­ком у «Шин­ку – коса над чар­кою» та змо­же­те про­ве­сти Ста­рий Новий Рік, як  в родин­но­му колі, так і з дру­зя­ми. Тож, ми про­по­ну­є­мо Вам від­свя­тку­ва­ти свій кор­по­ра­тив в атмо­сфе­рі сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни, тоб­то послу­ха­ти справ­жні­сінь­ких щедрів­ни­ків, які, спів­а­ю­чи, щиро­сер­дно поба­жа­ють щастя, радо­сті та доста­тку госпо­да­рям та гостям.

Теле­фон від­ді­лу замов­лень: 066–091-12–79; 361–98-48. ел. адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

«На щастя, на здоров‘я, на нове літо! Роди, Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю, без куколю, без метлиці, а нам дайте по паляниці! Будьте здорові, з Новим роком!». Козаки та козачки «Мамаєвої Слободи»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»