Треті «Слобідські Вечорниці» напередодні Кузьми-Дем‘яна (12 листопада 2011 р.)
Опубліковано: 31 Жов 2011 13:09

Треті «Слобідські Вечорниці» розпочнуться о 14–00 12 листопада 2011 року на ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи». Крім традиційних для українських вечорниць народних гулянь, в програмі заходу «Етнодискотека». Як завжди буде весело та гамірно, бо ж будемо вибирати серед дівчат «отаманшу» вечорниць, а також визначатимемо «вечорницьку хату» та «вечорницьку паніматку». Хлопці будуть ловити курей для складки. Того з парубків, хто піймає курку чи півня на «Мамаєвій Слободі» очікуватиме козацький приз. Отож поспішіть!

Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» хоче, аби до наро­дних тра­ди­цій долу­ча­лось яко­мо­га шир­ше коло моло­дих людей, адже наші пра­ба­бу­сі та пра­ді­ди на вечор­ни­цях виби­ра­ли собі пару. Паруб­ки зали­ця­лись до дів­чат, всі спів­а­ли пісень, тан­цю­ва­ли, роз­по­від­а­ли різні неби­ли­ці, жар­ту­ва­ли. Отже вечор­ни­ці – це зібра­н­ня, де моло­ді люди про­хо­ди­ли своє­рі­дний про­бний шлюб, цеб­то пере­вір­ка при­да­тно­сті пар до подру­жньо­го жит­тя.

Свя­то чудо­твор­ців Кузьми та Дем‘яна при­па­дає на 14 листо­па­да. За наро­дни­ми уяв­ле­н­ня­ми Кузьма та Дем‘ян вва­жа­лись обо­рон­ця­ми людей від змій та вправ­ни­ми кова­ля­ми. В цей день наші пра­ді­ди до схід сон­ця вихо­ди­ли з хлі­бом-сіл­лю та «стра­сною сві­чкою» на поріг хати, щоб зустрі­ти й запро­си­ти до осель сво­їх свя­тих покро­ви­те­лів: «Свя­ті Без­мо­ро­зни­ки, віта­є­мо Вас хлі­бом-сіл­лю, сон­цем пра­ве­дним («стра­сна сві­чка» в руках) і ласка­во про­си­мо до нас, у наше обій­стя, у наші стай­ні, обо­ри, коша­ри, на сте­бник до бджі­лок та до нашої хати – з нами вече­ря­ти. Хай віді­йде мороз-моро­зи­ще, люте холо­ди­ще від нас, з нашо­го дво­ру. Во ім‘я Отця і Сина і Свя­то­го Духа. Амінь».

Але з най­біль­шим нетер­пі­н­ням днів перед Кузьмою та Дем‘яном чека­ли дів­ча­та. У цей день по коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­ча­та, май­бу­тні наре­че­ні, орга­ні­зо­ву­ва­ли так зва­ну  «куря­чу склад­ку», адже на пере­ва­жній біль­шо­сті коза­цьких земель Укра­ї­ни це був офі­цій­ний поча­ток діво­чих гулянь. Дів­ки-коза­чки про­го­ло­шу­ва­ли одну з осель «вечор­ни­цькою хатою», а госпо­ди­ню цієї хати вели­ча­ли «вечор­ни­цькою пані­ма­ткою». Буду­чи спад­ко­ви­ми коза­чка­ми, дів­ки, імі­ту­ю­чи вибо­ри на Запо­розь­кій Січі, оби­ра­ли з поміж себе ота­ман­шу, цеб то най­по­ва­жні­шу з дів­чат, котра про­тя­гом сезо­ну муси­ла поряд­ку­ва­ти та керу­ва­ти вечор­ни­ця­ми.

Зран­ку, згі­дно з домов­ле­ні­стю, пан­но­чки-коза­чки при­но­си­ли склад­ку— різно­ма­ні­тні про­ду­кти, серед яких обов’язково мали бути кури, адже побу­ту­ва­ло повір’я, що  в тієї з госпо­динь, хто цьо­го дня прине­се вла­сну кур­ку, в госпо­дар­стві вести­ме­ться пти­ця — кво­чки справ­но догля­да­ти­муть кур­чат, вилуплювати­муться зде­біль­шо­го куро­чки, не буде кура­їв, а хижі пти­ці не зачі­па­ти­муть моло­до­го при­пло­ду. Про­те, не сто­я­ло осто­ронь і пару­бо­цтво. Аби під­три­ма­ти тра­ди­цію, вони крадь­ко­ма полюва­ли за непри­хи­ще­ни­ми в сусі­дів кур­ми.

За зви­ча­єм, дів­чи­на, захо­дя­чи до «вечер­ни­цької хати», чем­но віта­ла­ся спо­ча­тку з госпо­ди­нею («Добри­ве­чір, пані-матко!»), а потім й дів­ча­та­ми («Добрий вечір, се­стрички!») і вру­ча­ла склад­чи­ну. Між «вечер­ни­чною ма­тір’ю» та «ота­ман­шою» від­бу­ва­ла­ся рада, на яку часто-густо запро­шу­ва­ли й хло­пця — «ота­ма­на», щоб оста­то­чно узго­ди­ти, скіль­ки буде на «куря­чій склад­ці» людей. Кож­на із дів­чат-коза­чок мала пра­во запро­си­ти одно­го або двох паруб­ків.

За дав­нім Над­дні­прян­ським зви­ча­єм, на вече­рі обов’язково мали бути варе­на і сма­же­на куря­ти­на, голуб­ці, варе­ни­ки, гре­ча­на каша та куря­ча юшка (руб­ці). У домов­ле­ний час на діво­чу склад­ку при­ходили хло­пці з хміль­ни­ми напо­я­ми та тро­їсти­ми музи­ка­ми. До пізньої ночі в осе­лі дзве­ні­ли співи, тан­ці, весе­лі заба­ви та жар­ти наших пра­ба­бусь та діду­сів.

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шує Вас до від­ро­дже­н­ня наших рідних  само­бу­тніх тра­ди­цій Сере­дньої Над­дні­прян­щи­ни – зем­лі, котра є коли­скою коза­цтва!

Принагідно оголошуємо про початок прийняття замовлень на передноворічні вечірки та свята, котрі Ви та Ваші друзі з кумами та сватами  можете провести в колоритній атмосфері однієї з хат на «Мамаєвій Слободі», або ж в «Шинку – коса над чаркою».

Попе­ре­дні замов­ле­н­ня за тел.. 361–98-48; 093–872-48–77

Ел. адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

Гайда до нас, вдаримо моцака так, щоб і в північно-східних сусідів кобили заіржали!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»