Третій Міжнародний фестиваль традиційної кримськотатарської, грузинської та української культури – «Козацький розгардіяш» на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 11 Бер 2014 15:42

Къырымтатарлар биз сизлернен берабер!!! ძვირფასო მეგობრებო !!! Панове товариство!!!

Чоти­ри роки тому був засно­ва­ний фести­валь тра­ди­цій­ної укра­ї­но-крим­сько­та­тар­ської куль­ту­ри «Коза­цький роз­гар­ді­яш на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». У 2011 році до ньо­го долу­чи­лись фоль­клор­ні коле­кти­ви з міста Кра­ко­ва та поль­ська шля­хет­ська кін­на хору­гва з міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го Воє­вод­ства (респу­блі­ка Поль­ща). Під бій бойо­вих коза­цьких литав­рів та зал­пи гар­мат про­йшли лицар­ські дво­бої вер­хи на конях між заго­ном укра­їн­ських коза­ків та чам­бу­лом крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків. На фести­ва­лі була пред­став­ле­на сере­дньо­ві­чна укра­їн­ська шля­хет­ська та хан­ська крим­сько­та­тар­ська музи­ка, тан­ці та пісні, обря­ди та кухні обох наро­дів, а також наро­дні май­стри з тра­ди­цій­ни­ми мисте­цьки­ми виро­ба­ми доби сере­дньо­віч­чя.

Враховуючи ті драматичні події які відбуваються зараз в Україні, козаки «Мамаєвої Слободи» на козацькому колі ухвалили провести фестиваль втретє.

Тож оголошуємо, що 15 березня 2014 року о 12–00 «Козацький розгардіяш» на «Мамаєвій Слободі» пройде втретє.

Цьогоріч до «Козацького розгардіяшу» долучаються наші побратими з Грузії. Середньовічні пісні трьох народів, танці, національна кухня, кінні лицарські показові виступи та змагання між козаками та кримськотатарськими вершниками.

Загін кримськотатарських вершників виступатиме під орудою джигіта Руслана Аблаєва (м.Сімферополь). Кримськотатарські середньовічні пісні та танці ханського періоду будуть представляти гурти з Бахчисарая (АР Крим). Кримськотатарську делегацію очолюватиме Заслужена артистка Криму Ленара Османова.

Грузинську культуру представлятиме Шоу балет «LELO» – молодий колектив професійних танцівників. Заснований в столиці Грузії місті Тбілісі, виступає в Грузії, Туреччині і Україні. Засновник і художний керівник – Георгій Бідзінашвілі. Ідея шоу – утвердити дружбу між грузинським та українським народами і підкреслити самобутність обох культур у танці. Серед танців, які побачать глядачі – турнір, в якому чоловіки танцюють навшпиньках, джейрані – полювання на газель, хорумі – героїчна битва між турками і монголами та ін..

Українську сторону, як завжди, представлятимуть козаки «Мамаєвої Слободи» під орудою Президента «Об‘єднаної Ліги професійних кінних каскадерів» України Наказного отамана Олега Юрчишина. Варто вказати, що підрозділ українських козаків, кращого на всьому Євроазійському континенті козака (каскадера) Олега Юрчишина неодноразово виступав перед Її Величністю Королевою Великобританії Єлизаветою ІІ та іншими керманичами країн Європи та Азії.

На фестивалі будуть представлені середньовічні козацькі пісні та танці за участі Заслуженого артиста України Тараса Компаніченка, фольклорних гуртів «Рожаниця», «Добривечір», «Вулиця», а також кобзарі та лірники.

Між чамбулом кримськотатарських вершників та українськими козаками відбудеться дружній герць (поєдинок), як символ непорушної дружби зброї наших прадідів!

В рам­ках фести­ва­лю, пря­мі­сінь­ко на ярмар­ко­во­му май­да­ні, в каза­нах на «живо­му вогні» готу­ва­ти­му­ться тра­ди­цій­ні стра­ви крим­сько­та­тар­ської, гру­зин­ської та укра­їн­ської кухонь: крим­сько­та­тар­ський плов, гру­зин­ські хін­ка­лі, ну і зви­чай­но коза­цький похі­дний куліш.

На лева­ді буде роз­гор­ну­то польо­вий коза­цький табір, в яко­му від­бу­ва­ти­му­ться май­стер-кла­си з фехту­ва­н­ня на шаблях, стріль­би з лука, мета­н­ня бойо­вих ножів та сокир, ладу­ва­н­ня набо­я­ми коза­цьких гар­мат, фаль­ко­не­тів та ожиг. 

Завер­ши­ться фести­валь «Коза­цький роз­гар­ді­яш на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» вико­на­н­ням одні­єї крим­сько­та­тар­ської, гру­зин­ської та укра­їн­ської пісні.

Шановна громадо, у Вас безперечно виникає питання: «Чому наш фестиваль має назву «Козацький розгардіяш»?

Від­по­від­а­є­мо: наші пра­ді­ди – Запо­розь­кі коза­ки – були дуже вина­хі­дли­ви­ми в руко­па­шно­му бою, бо ж, на від­мі­ну від бага­тьох армій того часу, май­стер­но воло­ді­ли геть усі­ма вида­ми вогне­паль­ної та холо­дної зброї… Саме за це в сере­дньо­ві­чні часи Запо­рож­ців нази­ва­ли “ору­жни­ка­ми”, цеб­то май­стра­ми, що воло­ді­ють всі­ма вида­ми зброї. За ана­ло­гі­єю з тепе­ре­шнім часом наші пра­ді­ди коза­ки направ­ду були сере­дньо­ві­чним “спе­цна­зом”, що вмі­ли вою­ва­ти і на морі, й на суші.

Січо­ви­ки, як пра­ви­ло, вели руко­па­шний бій, змі­шу­ю­чись з бойо­ви­ми поряд­ка­ми супро­тив­ни­ка – такий спо­сіб веде­н­ня бою нази­вав­ся “гала­сом”.

Веде­н­ня бою окре­ми­ми, роз­рі­зне­ни­ми, не пов’язаними між собою, заго­на­ми мало назву “роз­гар­ді­яш”.

Засто­со­ву­ю­чи такти­ку веде­н­ня бою “роз­гар­ді­я­шем”, най­кра­щим коза­кам у руко­па­шно­му бою ста­ви­лась зада­ча про­ри­ву лінії обо­ро­ни супро­тив­ни­ка та вне­се­н­ня в його ряди пані­ки та сум’яття … Тоб­то, «коза­цький роз­гар­ді­яш» це пані­ка і сум‘ятя у воро­жих лавах. Цьо­го разу на нашо­му боці крим­ські тата­ри та гру­зи­ни.

Таким чином, Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», вико­ри­сто­ву­ю­чи такти­ку «веде­н­ня бою» спосо­бом «роз­гар­ді­яш», з метою пре­зен­та­ції лицар­сько­го духу трьох бра­тніх наро­дів пра­гне вне­сти в ряди недру­гів пані­ку й сум‘ятя.

Гайда всі до нас на кримськотатарсько–грузинсько-козацький «розгардіяш»!

Нехай вічна буде слава – через шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»