«Дні відкритих дверей» та інші подарунки киянам від козаків «Мамаєвої Слободи»
Дата події: З 26 лютого по 2 березня 2018 року

Оголошуємо «Дні відкритих дверей»!

З 26 люто­го по 2 бере­зня 2018 року Ви зі сво­ї­ми сва­та­ми, кума­ми та дру­зя­ми без­ко­штов­но змо­же­те здій­сни­ти ман­дрів­ку тери­то­рі­єю коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», котре зна­хо­ди­ться всьо­го за 7 км від вули­ці Хре­ща­тик, цеб­то май­же в цен­трі сто­ли­ці Укра­ї­ни. 

В «Шин­ку – Коса над чар­кою», що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» з 26 люто­го по 2 бере­зня 2018 року Ви змо­же­те ску­шту­ва­ти пісні стра­ви при­го­то­ва­ні за реце­пта­ми коза­цької істо­ри­чної кухні, а саме: Лемі­шку, Соло­ма­ху, Куліш, Тете­рю, Галу­шки, Гре­ча­ни­ки, кор­жі «Загре­би», коза­цький трав‘яний чай «Гер­ба­та» ну і зви­чай­но ж хміль­ний Вишняк та духм‘яну Слив‘янку!

Для тих, хто бажає після Вели­ко­дня від­свя­тку­ва­ти Весі­л­ля!

При замов­лен­ні Весіль­но­го бан­ке­ту (від 8 осіб) вар­тість на 1 осо­бу має бути від 500 гри­вень. За цих умов замов­ник звіль­ня­є­ться від спла­ти орен­ди залу та вхі­дних кви­тків на тери­то­рію «Мама­є­вої Сло­бо­ди». Про­по­зи­ція поши­рю­є­ться на всі стра­ви та напої стра­во­пи­су (меню) «Шин­ку – коса над чар­кою». Плюс бонус у пода­ру­нок від коза­ків «Мама­є­вої Сло­бо­ди»: дозвіл на БЕЗОПЛАТНУ фото та відео зйом­ку на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща в день про­ве­де­н­ня захо­ду.

Довід­ки щодо нада­н­ня послу­ги можна отри­ма­ти за тел. 044–361–98–48; 066–091–12–79, IrynaMS2018@gmail.com

Наша адре­са: вул. М.Донця,2. Їха­ти тро­лей­бу­сом №27 від метро Шуляв­ська п‘ять зупи­нок (Від­ра­дний).

Щиро запрошуємо киян та гостей столиці України в урочище з якого бере початок легендарна річка Либідь до селища «Козака Мамая» – «Мамаєву Слободу»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»