Українські козаки здобули перемогу в Третьому Міжнародному Великому лицарському турнірі «Шабля «Козака Мамая»
Опубліковано: 09 Лип 2012 13:33

В гонорових лицарських змаганнях за Шаблю «Козака Мамая» впевнену перемогу отримав загін українських козаків під орудою наказного Отамана Олега Юрчишина.

Вже втре­тє в сто­ли­ці Укра­ї­ни місті Киє­ві 7, 8 та 9 липня, року Божо­го 2012, про­йшов справ­жній лицар­ський тур­нір за уча­сті найу­слав­ле­ні­ших команд з Євро­пи та Азії.

Господь-Бог любить Трій­цю”, – так кажуть в наро­ді. Втре­тє ж «Шабля «Коза­ка Мамая» як сим­вол неско­ре­но­сті духу укра­їн­ської коза­цької нації зали­ши­лась-таки на нашій зем­лі – зем­лі гор­дих чуба­тих слов‘ян, наре­че­ної від віків Вкра­ї­ною!

Перше місце посіла команда українських козаків з «Мамаєвої Слободи» під орудою наказного Отамана Олега Юрчишина.

Дру­ге місце вибо­ро­ла коман­да скан­ди­нав­ських лица­рів зі Шве­ції під про­во­дом швед­сько­го лица­ря Аль­фа Кьєль­стро­ма на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).

Тре­тє місце посі­ли «Кава­л­лє­рі ді Арец­цо» з Іта­лії під нача­лом найу­слав­ле­ні­шо­го лица­ря Євро­пи, чем­піо­на деся­тків лицар­ських поєдин­ків – сень­йо­ра Маріо Капач­чі.

Четвер­те місце діста­лось поль­ським гоно­ро­вим шля­хти­чам з міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства під керів­ни­цтвом хорун­жо­го Лєщін­сько­го Павє­ла Апо­лі­нар­сько­го.

П‘яте місце здо­бу­ла коман­да Осман­ських спа­гів зі сто­ли­ці Туреч­чи­ни Анка­ри під про­во­дом аске­ра Хіль­мі Ари­ча.

Шосте місце отри­ма­ла дру­га укра­їн­ська коман­да – чам­бул крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків із міста Бахчи­са­рая (АР Крим) під ору­дою джи­гі­та Муси.

На вели­ко­му лицар­сько­му колі 9 липня, року Божо­го 2012, лица­рі зі Шве­ції, Іта­лії, Поль­щі, Туреч­чи­ни, АР Крим люб‘язно прийня­ли запро­ше­н­ня укра­їн­ських коза­ків на Четвер­тий Між­на­ро­дний Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая», котрий вже тра­ди­цій­но запла­но­ва­но про­ве­сти 9 липня 2013 року в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Нехай славиться земля наша, наречена від віків Вкраїною! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»