Українці святкують Колодій (Масницю)! Козацьке селище «Мамаєва Слобода» запрошує відзначити «Бабський тиждень» з варениками – так як робили наші прадіди!
Дата події: 17 та 18 лютого 2018 року

Ви маєте знати, що в Україні на Масницю (Колодій), з давніх давен «Вареник з сиром та сметаною чи вершковим маслом» був головною стравою!

Ласкаво запрошуємо на козацький «Колодій» – «Масницю»!

Початок народних гулянь в «Мамаєвій Слободі» як 17 так і 18 лютого 2018 року о 12–00. 

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик в мальов­ни­чо­му урочи­щі, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, за адре­сою: вул.. Михай­ла Дон­ця, 2 (Від­ра­дний). Їха­ти шість зупи­нок 27 тро­лей­бу­сом від метро «Шуляв­ська».

У нас на Колодій (Масницю), як 17 так і 18 лютого, себто в суботу та неділю неодружена молодь буде «волочити Колодку» та їсти вареники з сиром, маслом чи сметаною, як то здавна велося у нас на козацькій Вкраїні серед гордих чубатих слов‘ян!

Також під супровід троїстих музик, фольклорних колективів, жартівливих молодиць та веселих дівчат з парубками ми будемо танцювати, співати, пити, гуляти, гарні мислі мати!

Саме так святкували Колодій (Масницю) на наших землях ще, напевне, з доби матріархату, коли вшановували Велику Богиню Матір (Макошу). Чоловіки впродовж всього «Бабського тижня» ставали «підкаблучниками», однак не переставали бути гордими чубатими воїнами-козаками!

Кожна  нео­дру­же­на дів­чи­на та пару­бок отри­ма­ють на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» колод­ку, яку прив’яжуть до лівої руки. «Вла­сни­ки» цієї колод­ки мусять зна­йти доро­гу до «Шин­ку – коса над чар­кою», де на них  чека­ти­муть не тіль­ки тро­їсті музи­ки, але й часту­ва­н­ня та жар­ти весе­лих моло­диць (всі вла­сни­ки «коло­док» будуть часту­ва­тись слив’янкою чи вишня­ком, або й медо­ву­хою). Це все від­бу­ва­ти­ме­ться біля «сви­ня­чо­го пере­ла­зу», що веде до «Шин­ку – коса над чар­кою».

На «Мама­є­вій Сло­бо­ді» також будуть про­во­ди­тись наро­дні гуля­н­ня та вари­ти­ме­ться в здо­ро­ве­зних каза­нах, із кіль­кох видів круп, слав­но­зві­сна коза­цька каша «Тете­ря», варе­ни­ки з сиром, нали­сни­ки, пиріж­ки із сиром, сир­ни­ки та інші істо­ри­чні стра­ви із сира та масла, бо ж Масни­ця!

Голов­ною стра­вою на Коло­дій (Масни­цю) будуть варе­ни­ки з сиром та сме­та­ною!

Ну і зви­чай­но всі охо­чі змо­жуть ску­шту­ва­ти тут же ж зва­ре­ний на від­кри­то­му вогні дав­ній коза­цький хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн), або ж медо­ву­ху чи сливову налив­ку. 

Також за бажа­н­ням, змо­же­те гай­ну­ти вули­ця­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» на запря­жених кінь­ми санях чи возі, або ж вер­хи на коні спіль­но з коза­ком, пострі­ля­ти з татар­сько­го лука, вивчи­ти якийсь укра­їн­ський наро­дний танець, вла­сно­руч змай­стру­ва­ти ляль­ку-мотан­ку,  пока­та­ти сво­їх дітей на вели­че­зній гой­дал­ці чи потор­гу­ва­тись із пере­ку­пка­ми, при­дбав­ши собі тра­ди­цій­ні укра­їн­ські суве­ні­ри на Слобід­сько­му ярмар­ко­во­му май­да­ні.  

Фоль­клор­ні коле­кти­ви дів­чат-коза­чок та доте­пних моло­диць допо­мо­жуть Вам від­чу­ти атмо­сфе­ру сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­щи­ни в пері­од свя­тку­ва­н­ня Коло­дія (Масни­ці) на «Баб­ський тиждень»!

Відсвяткуємо Колодій (Масляну) так же ж весело, як це вміли робити наші прабабусі, коли були ще дівками! 

Давайте спільно згадаємо добу матріархату, коли кожен воїн-козак впродовж всього «Бабського тижня» на Колодій був «підкаблучником», але не переставав бути мужнім чубатим воїном!

Благослови, Велика Мати, Колодій справляти, жінок величати!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»