В Києві на «Мамаєвій Слободі» 9,10 липня 2011 року пройде Другий Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая»
Опубліковано: 15 Чер 2011 17:40

Панове товариство!

11 липня, року Божо­го 2010 о 18–00 від­бу­лось уро­чи­сте закри­т­тя
Пер­шо­го Між­на­ро­дно­го Вели­ко­го лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая». 

Як всі і очі­ку­ва­ли, пере­мо­гу вибо­ров загін укра­їн­ських коза­ків під ору­дою Оле­га Юрчи­ши­на.

Дру­ге місце посі­ла коман­да «Кава­лє­рі ді Арец­цо» з Іта­лії під ору­дою сень­йо­ра Маріо Капач­чі.

Тре­тє місце посів загін Нор­ман­ських лица­рів зі Шве­ції під ору­дою лица­ря Аль­фа Кьєль­стро­ма на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).

Четвер­те місце посі­ла дру­га укра­їн­ська коман­да – чам­бул крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків під ору­дою Лену­ра Бей Усе­ї­но­ва.

На Великому лицарському колі, за участі лицарів всіх чотирьох команд, було прийняте спільне рішення зробити турнір «Шабля «Козака Мамая» щорічним, а саме 9 липня кожного наступного року на «Мамаєвій Слободі».

Очіль­ник «Кава­лє­рі ді Арец­цо» сень­йор Маріо Капач­чі, як один із най­більш відо­мих лица­рів Євро­пи, що 40 років поспіль бере участь у най­ви­зна­чні­ших тур­ні­рах Євро­пей­сько­го рів­ня, а також не менш відо­мий Нор­ман­ський лицар зі Шве­ції Альф Кьєль­стром на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва) на сво­їх лицар­ських мечах дали обі­тни­цю усі­ля­ко під­три­му­ва­ти укра­їн­ських коза­ків у цьо­му добро­му почи­нан­ні. Також вони покла­ли на себе обов’язок реко­мен­ду­ва­ти лица­рям інших кра­їн під­три­ма­ти у 2011 році шля­хе­тні намі­ри лицар­ства Укра­ї­ни позма­га­тись за «Шаблю «Коза­ка Мамая» на тере­нах «Мама­є­вої Сло­бо­ди» обіч вито­ку леген­дар­ної річки Либідь.

Тож, керуючись кодексом лицарської честі, оголошуємо про проведення 9–10 липня 2011 року Другого Великого лицарського турніру «Шабля «Козака Мамая».

Саме тому, числа 9, 10 місяця липня, року Божого 2011 на ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи» зашелестять горді козацькі стяги, рівно як і бойові штандарти воїнів Швеції, Італії, Польщі, а також розвіватимуться кінські хвости на кримськотатарських бунчуках.

З нашо­го боку дідів­ські тра­ди­ції захи­ща­ти­муть два заго­ни: коза­цький курінь під ору­дою курі­но­го ота­ма­на пана Оле­га Юрчи­ши­на – каска­дер­ська коман­да яко­го є най­кра­щою в Євро­пі й нео­дно­ра­зо­во пред­став­ля­ла укра­їн­ських коза­ків перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ.

А також чам­бул (під­роз­діл) крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків на чолі з джи­гі­том Русла­ном Абла­є­вим.

Поль­ську шля­хет­ську кін­ну хору­гву з міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства очо­лю­ва­ти­ме пан хорун­жий Лєщін­ський Павєл Апо­лі­нар­ський.

Коман­ду Іта­лії «Кава­лє­рі ді Арец­цо» очо­лює бага­то­ра­зо­вий чем­піон Євро­пи сень­йор Маріо Капач­чі.

Нор­ман­ський Лицар­ський загін зі Шве­ції очо­лює:  лицар Альф Кьєль­стром на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).

Перед поча­тком тур­ні­ру – 9 липня о 14–00 від­бу­де­ться уро­чи­стий парад та пока­зо­ві  висту­пи всіх уча­сни­ків тур­ні­ру. В пере­р­ві між висту­па­ми прой­де жереб­ку­ва­н­ня команд.

Оскіль­ки коман­да укра­їн­ських коза­ків у 2010 році вибо­ро­ла Пер­ше місце, то вона має пра­во пер­ша кину­ти жереб.

Більш деталь­на інфор­ма­ція та план захо­дів Дру­го­го Вели­ко­го лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая» буде нада­на напе­ре­до­дні тур­ні­ру.

Заснов­ник Вели­ко­го лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая»
Козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го низо­во­го
Костян­тин ОЛІЙНИК.

Хай допоможе нам Бог укріпити шляхетний дух нащадків Лицарства Війська Запорозького Низового.

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»