В саду гуляла, квіти збирала. Майстер-клас народного співу в «Мамаєвій Слободі»
Дата події: 28, 29, 30 червня та 1 липня 2018 року

Дів­ча­та-коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди», а також моло­ди­ці гур­ту наро­дної пісні «Боже­да­ри» запро­шу­ють 28 черв­ня у День Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, а також у вихі­дні – 29, 30 черв­ня та 1 липня 2018 року на 13:00 до «Шин­ку – коса над чар­кою» на ціка­ву, кори­сну та весе­лу подію «В саду гуля­ла, кві­ти зби­ра­ла …».

Буде­мо укра­їн­ські наро­дні пісні разом спів­а­ти та весе­ло тан­цю­ва­ти! За уча­сті гур­ту наро­дної пісні «Божедари» Ви у ці свя­тко­ві та вихі­дні дні змо­же­те пори­ну­ти в ман­дрів­ку крізь час – час наших пра­пра­пра­ба­бусь, коли були вони ще дів­ка­ми! А від­так спів­а­ли сво­їх улю­бле­них пісень та мрі­я­ли про кра­щу долю для сво­їх пра­пра­пра­прав­ну­ків, тоб­то нас із Вами! Зі свя­том – укра­їн­ці! З Днем Кон­сти­ту­ції!
Отож на Вас та наших жар­тів­ли­вих моло­диць-коза­чок чекає куль­тур­но-про­сві­тни­цький май­стер-клас із наро­дно­го співу, при­свя­че­ний пісні «В саду гуля­ла, кві­ти зби­ра­ла»!

В саду гуля­ла, кві­ти зби­ра­ла,
В саду гуля­ла, кві­ти зби­ра­ла,
Кого люби­ла, при­ча­ру­ва­ла.

При­ча­ру­ва­ла сер­це і душу,
При­ча­ру­ва­ла сер­це і душу,
Тепер з тобою гуля­ти мушу.

А я й учо­ра не була дома,
А я й учо­ра не була дома,
Та й полю­би­ла хло­пця дру­го­го.

Біль­ше не вийду, з тобою не ста­ну,
Біль­ше не вийду, з тобою не ста­ну,
Вишлю я сестру такую саму.

А я з сестрою всю ніч про­стою,
А я з сестрою всю ніч про­стою,
Не та роз­мо­ва, що із тобою.

Не та роз­мо­ва, не ті і сло­ва,
Не та роз­мо­ва, не ті і сло­ва,
Не біло­ли­ця, не чор­но­бро­ва.

В саду гуля­ла, кві­ти зби­ра­ла,
В саду гуля­ла, кві­ти зби­ра­ла,
Кого люби­ла, при­ча­ру­ва­ла.

При­ча­ру­ва­ла сер­це і душу,
При­ча­ру­ва­ла сер­це і душу,
Тепер з тобою гуля­ти мушу.

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик))) Наша адре­са: м.Київ, вул. М.Донця,2. Їха­ти тро­лей­бу­сом №27 від метро Шуляв­ська шість зупи­нок (Від­ра­дний).
Теле­фон від­ді­лу замов­лень для бро­ню­ва­н­ня сто­ли­ків у «Шин­ку – коса над чар­кою»: 066–091–12–79; ел. адре­са: mamayevasloboda@gmail.com
Ласка­во запро­шу­є­мо в урочи­ще де бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», адже не на те козак п‘є, що в ньо­го є, а на те, що буде!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»