Вечорниці на Старий Новий Рік, а також святкування Маланки та Василя в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 08 Січ 2015 11:49

Пані та панове, козацьке селище «Мамаєва Слобода» гостинно запрошує провести Старий Новий Рік та відзначити за давніми Наддніпрянськими традиціями Маланку та Василя.

Вечорниці відбуватимуться 13 та14 січня

13 січня 2015 року о 12–00 – від­бу­де­ться  від­тво­ре­н­ня «обря­ду Кози». Коза­ки й дів­ча­та-коза­чки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» спіль­но з фоль­клор­ни­ми коле­кти­ва­ми щедру­ва­ти­муть та тан­цю­ва­ти­муть так, як це здав­на роби­ли на Над­дні­прян­ській Укра­ї­ні наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки.

Будемо щедрувати, танцювати, пити, гуляти – гарні мислі мати!

Для поці­но­ву­ва­чів сере­дньо­ві­чних роман­ти­чних тра­ди­цій коза­цько­го краю, спо­ві­ща­є­мо, що 13 та 14 січня в «Шин­ку – коса над чар­кою» від­бу­ду­ться вечор­ни­ці. Поча­ток вечор­ниць на Малан­ки та Васи­ля о 18–00.

Всіх, хто при­йде в той час на вечор­ни­ці, шин­кар­ка поча­стує ста­ро­світ­ським вишня­ком та гре­ча­ни­ка­ми, спе­че­ни­ми в при­су­тно­сті гостей в печі «Шин­ку – коса над чар­кою». Тож, якщо Ви бажа­є­те осо­би­сто поба­чи­ти як кла­де­ться гре­ча­не тісто на капу­стя­ний лист, а потім сади­ться в піч, де трі­ска­ють та пала­хко­тять дро­ва, то ласка­во запро­шу­є­мо до нас на коза­цькі вечор­ни­ці, аби від­свя­тку­ва­ти Малан­ки та Васи­ля. 

Хоче­мо осо­бли­во звер­ну­ти Вашу ува­гу, що як на Малан­ки – 13 січня, так і на Васи­ля – 14 січня, Ви, якщо не мали змо­ги спіль­но з дру­зя­ми від­свя­тку­ва­ти Новий Рік, то тепер має­те гар­ну наго­ду зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти одну із тра­ди­цій­них укра­їн­ських хат, або ж місця за сто­ли­ком у «Шин­ку – коса над чар­кою» та змо­же­те про­ве­сти Ста­рий Новий Рік, як  в родин­но­му колі, так і з дру­зя­ми. Тож, ми про­по­ну­є­мо Вам від­свя­тку­ва­ти свій кор­по­ра­тив в атмо­сфе­рі сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни, тоб­то послу­ха­ти справ­жні­сінь­ких щедрів­ни­ків, які, спів­а­ю­чи, щиро­сер­дно поба­жа­ють щастя, радо­сті та доста­тку госпо­да­рям та гостям.

Теле­фон від­ді­лу замов­лень: 066–091-12–79; 361–98-48. ел. адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

«На щастя, на здоров‘я, на нове літо! Роди, Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю, без куколю, без метлиці, а нам дайте по паляниці! Будьте здорові, з Новим роком!». Козаки та козачки «Мамаєвої Слободи»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»