Велика презентація лицарського гонору та зброї на честь характерника козака Мамая
Опубліковано: 07 Тра 2013 12:54

Панове товариство, козаки з «Мамаєвої Слободи» запрошують Вас та Ваші родини згадати свій давній лицарський родовід. Наші прадіди були Запорозькими козаками, одними із найзавзятіших та найуславленіших воїнів доби середньовіччя. 

Тож запро­шу­є­мо Вас під шелест гор­дих коза­цьких мали­но­вих стя­гів на віч пере­ко­на­тись, що коза­цько­му роду таки нема пере­во­ду.

Тільки для Вас козаки «Мамаєвої Слободи» під орудою Наказного отамана Олега Юрчишина здійснять велику презентацію лицарського гонору та зброї на честь характерника козака Мамая.

Наші Слобід­ські коза­ки під ору­дою Нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на, котрий є Пре­зи­ден­том «Об‘єднаної Ліги про­фе­сій­них кін­них каска­де­рів», побу­ва­ли пра­кти­чно у всіх кра­ї­нах Євро­пи, а також в Туреч­чи­ні, Індо­не­зії, Сау­дів­ській Ара­вії. Май­стер­ність Оле­га Юрчи­ши­на та його коза­ків, насправ­ді є непе­ре­вер­ше­ною. Гор­дим коза­цьким стя­гам апло­ду­ва­ла навіть сама Її Вели­чність коро­ле­ва Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­та ІІ, адже ота­ман Олег Юрчи­шин зі сво­ї­ми коза­ка­ми був біля стін Букін­гем­сько­го пала­цу понад десять разів.

Початок заходу 9 травня 2013 року на ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи» о 12–00.

В про­гра­мі захо­ду:

-         Уро­чи­ста демон­стра­ція коза­цьких бойо­вих стя­гів

-         Бій вер­хи на конях коза­цько­го під­роз­ді­лу із хижи­ми ордин­ця­ми

-         Шаблю­ва­н­ня – май­стер-клас із фехту­ва­н­ня на шаблях

-         Коза­цькі заба­ви (стріль­ба з лука, впра­ви з бато­гом)

-         Висту­пи фоль­клор­них коле­кти­вів та май­стер-клас із наро­дно­го тан­цю

-         Ярма­рок наро­дних май­стрів

-         Коза­цький куліш

-         Ката­н­ня вер­хи на конях та возах спіль­но з коза­ка­ми

-         Запис до «Коза­цької Лицар­ської шко­ли Хара­ктер­ни­ка Мамая»

-         На сади­бах будуть про­хо­ди­ти май­стер-кла­си із коваль­ства, ляль­ки-мотан­ки, писан­кар­ства, сві­чни­кар­ства

Для бажа­ю­чих забро­ню­ва­ти сто­лик в «Шин­ку – коса над чар­кою» тел.: 044–361-98–48; 066–091-12–79, або ж замо­ви­ти екс­кур­сію, тел: 066–091-10–76.  Еле­ктрон­на адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

 «Ой полети, галко, ой полети, чорна, да й на Січ риби їсти; Ой принеси, галко, ой принеси, чорна, від Кошового вісті…»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»