Весняні шкільні канікули в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Дата події: з 27 березня по 2 квітня 2017 року

Під час весня­них кані­кул, коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода», запро­шує шко­ля­рів на екс­кур­сію «Київ коза­цький»!

Також в період кані­кул на «Мама­є­вій Сло­боді» шко­лярі за бажа­н­ням змо­жуть пока­та­тись верхи на конях спільно з коза­ками, пострі­ляти з татар­ського лука, ску­шту­вати коза­цького кулішу, пого­ду­вати справ­жні­сінь­ких кру­то­ро­гих сірих волів, овець, гусей, пога­сати на сві­жому пові­трі нав­ви­пе­редки з кро­лями.

Теле­фон тури­сти­чного від­ділу:

066–091-10–76; 044–361–98–48; або над­си­лайте запит – IrynaMS2010@gmail.com

Хочемо при­на­гі­дно нага­дати, що Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» зна­хо­ди­ться за адре­сою: вул.. М. Донця,2 (Від­ра­дний), тобто пра­кти­чно в серці сто­лиці Укра­їни, всього за сім кіло­ме­трів від вулиці Хре­ща­тик!

У дале­кому сере­дньо­віччі агре­сив­ні­сть крим­сько­та­тар­ських орд спри­чи­нила до появи у Придніпров‘ї нові­тньої поту­жної вій­сько­вої сили, а саме: пра­во­слав­ного Запо­розь­кого лицар­ського ордену. На цю нові­тню вій­ськову потугу скар­жився у 1492 р. крим­ський хан Мен­глі-Гірей у листі до Вели­кого князя литов­ського Оле­ксан­дра, пишучи про коза­ків-киян та чер­ка­щан, які захо­пили осман­ську вій­ськову галеру-каторгу біля Тягині. Фор­теця Тягиня — це тоді­шня туре­цька фор­теця на Дні­стрі (нині — м. Бен­дери у Мол­дові). Отже, наші пра­діди козаки спу­сти­лися чов­нами по Дні­пру з Києва та Чер­кас, про­йшли Чор­ним морем, під­ня­лися Дні­стром й захо­пили поту­жний вій­сько­вий кора­бель пра­кти­чно під носом у туре­цького гар­ні­зону фор­теці Тягині… Це і є перша відома нам писемна згадка про коза­ків з Києва та Чер­кас, котрі зго­дом стали відомі всьому світу під йме­н­ням Запо­рожці!

З часу вище­зга­да­ної пер­шої писем­ної згадки про укра­їн­ських коза­ків про­хо­дить 157 років і  в реє­стрі Вой­ська Запо­розь­кого Низо­вого від 1649 року ми взна­ємо, що Київ­ський полк вже нара­хо­ву­вав 2010 коза­ків і мав 17 сотень, з яких кілька пере­бу­вали у самому місті Києві. Їх сотни­ками були: Гри­го­рій Піщенко, Самійло Біле­цький, Тимо­фій Нагор­ний. Сотни­ком печер­ської сотні був запи­са­ний Опа­нас Перед­ри­мир­ський із загаль­ною чисель­ні­стю коза­ків – 516 осіб.  14 сотень даного полку зна­хо­ди­лися в раді­усі 40 кіло­ме­трів (за виня­тком Овру­цької) від Києва:
1.Васильківська (Микита Бут) – 127 коза­ків.

2.Овруцька (Юхим Наталь­чич) – 119 коза­ків.

3.Преварська (Юхим сотник) – 95 коза­ків.

4.Гостомільська (Єрмо­лай Баса­ренко) – 77 коза­ків.

5.Ворсівська (Іван Крузь) – 105 коза­ків.

6.Броварська (Федір Медвідь) – 53 коза­ків.

7.Макарівська (Гри­го­рій Петри­цький) – 111 коза­ків.

8.Білгородська (Кале­ник) – 94 козаки.

9.Ясногородська (Тро­хим Ященко) – 87 коза­ків.

10.Ходосівська (Іван Бар­ман­ський) – 91 козак.

11.Обухівська (Яцько Кре­сов­ський) – 152 козаки.

12.Трипільська (Андрій Ворона) – 171 козак.

13.Мотовилівська (Сте­пан Поло­вець) – 212 коза­ків.

Тож не дивно, що за дав­німи пере­ка­зами  в 1756 році в урочищі, де зна­хо­ди­ться ков­баня (дже­рело), з якого бере поча­ток річка Либідь – саме в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» – коза­цько-гай­да­ма­цький загін «вто­пив» два барила з золо­тими чер­він­цями та коштов­но­стями…

Запро­шу­ємо шко­ля­рів під час весня­них кані­кул у захо­плю­ючу ман­дрівку коза­цьким сели­щем самого Козака Мамая, у якій діти позна­йом­ля­ться з тра­ди­ці­ями та побу­том укра­їн­ців 17–18 сто­лі­ття.

Давайте спільно вивчатимемо історію рідного краю!
Гайда всі до козацького селища «Мамаєва Слобода» в урочище з якого бере початок легендарна річка Либідь, саме в те місце де наші прадіди – лицарі Запорожці зачаклували «Козацький скарб»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»