Віднині Мамаєва Слобода об’єкт #1 в Україні в царині культури
Опубліковано: 06 Жов 2009 01:30

За ріше­н­ням журі Мін­ре­гіон­бу­ду Укра­ї­ни від 7 липня 2009 року «Мама­є­ва Сло­бо­да» вибо­ро­ла пере­мо­гу у Все­укра­їн­сько­му кон­кур­сі на кра­щі будин­ки і спо­ру­ди, зве­де­ні та прийня­ті в екс­плу­а­та­цію в Укра­ї­ні 2008 року. Сам кон­курс був ого­ло­ше­ний нака­зом Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку та будів­ни­цтва Укра­ї­ни №140 від 08 кві­тня 2009.

Наро­до­знав­чий ком­плекс пере­міг у номі­на­ції «Куль­тур­но-осві­тні та роз­ва­жаль­ні об’єкти».

Нага­да­є­мо, ком­плекс про­е­кту­ва­ла архі­те­ктур­на спіл­ка на чолі з Лари­сою Ско­рик (КП «Київ­ська спіл­ка архі­те­кто­рів ТАМ «Л.Скорик») на замов­ле­н­ня ПП «Центр наро­до­знав­ства «Козак Мамай», очо­лю­ва­но­го Костян­ти­ном Олій­ни­ком.

«Мама­є­ва Сло­бо­да» вислов­лює подя­ку за пра­во бути пер­ши­ми в номі­на­ції!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»