Відродження традиції встановлення «Віхи» в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Опубліковано: 06 Чер 2014 12:00

Козацьке селище «Мамаєва Слобода» запрошує Вас 7 червня 2014 року на 12–00 на відтворення обряду «Встановлення віхи». «Віху», напередодні свята Трійці, будуть встановлювати дівчата-козачки та козаки «Мамаєвої Слободи». Обряд встановлення «Віхи» відбуватиметься на березі озера Красавиця, з якого бере початок легендарна річка Либідь. 

«Дре­во жит­тя», або ж по-іна­кшо­му «Сві­то­ве дере­во», як спо­кон-віку вва­жа­ли наші пра­ді­ди у ті дохри­сти­ян­ські часи, росте дале­ко-дале­ко посе­ред Вирію-Раю. За пере­ка­за­ми «дере­во жит­тя» поро­ди­ло пра­ма­тір Все­сві­ту – Ладу, а зара­зом бла­ки­тне небо, сма­ра­гдо­ву зем­лю та весь види­мий світ, тому воно і нази­ва­є­ться «Сві­то­вим»… На ньо­му ростуть моло­диль­ні пло­ди, а з під корі­н­ня б‘ють золо­ті та срі­бні дже­ре­ла. На наро­дних пар­су­нах (кар­ти­нах) саме біля ньо­го, ото­го «Дере­ва жит­тя», котре зобра­же­но у вигля­ді кре­ме­зно­го дуба, нав­по­чі­пки (по-туре­цьки) сидить «Воїн духа», або ж Козак Мамай, сте­ре­жу­чи наші укра­їн­ські цін­но­сті.

У боже­ствен­но­му сві­тлі «Дере­ва роду», з яко­го і вийшла пер­ша люди­на в уяв­ле­н­нях наших пра­ді­дів поєд­ну­вав­ся живий та нежи­вий світ зі сві­том Бога Отця. Пер­во­ві­чне дере­во вира­жає золо­ту при­су­тність жит­тя, вічно живу та сві­тлу три­єд­ність Госпо­да Бога, цеб­то Трій­цю.

Напе­ре­до­дні свя­та Трій­ці, по коза­цьких зем­лях по оби­два бере­ги Дні­пра, в день із субо­ти на неді­лю паруб­ки та дів­ча­та на виго­ні чи май­дан­чи­ку вста­нов­лю­ва­ли «Віху» – висо­ку жер­ди­ну обви­ту зіл­лям, стрі­чка­ми, кві­та­ми. На самий вер­ше­чок жер­ди­ни крі­пив­ся хрест, або ж коле­со. Нав­ко­ло неї про­во­ди­лись весе­лі роз­ва­ги, гуля­н­ня, тан­ці та співи. Тоб­то «Віха» у наших пра­ді­дів уосо­блю­ва­ла собою пра­образ «Дере­ва жит­тя», що сим­во­лі­зу­вав три­єд­ність всьо­го сущо­го – Трій­цю. Так наші пра­ді­ди вша­но­ву­ва­ли Госпо­да Бога та даро­ва­ну ним бла­го­дать у вигля­ді зеле­ної рослин­но­сті, сон­ця та всьо­го що є на нашій рідній укра­їн­ській зем­лі.

Молодь роби­ла нав­ко­ло «Віхи» вели­ке коло з гілок й кві­тів, тан­цю­ва­ла та гуля­ла там цілу ніч, аж до схо­ду сон­ця. Села чи кутки в селі зма­га­лись: в кого цьо­го вища «Віха». Весе­лі пару­бо­цько-діво­цькі гро­ма­ди по-дру­жньо­му спе­ре­ча­лись між собою і якщо ж комусь вда­ва­лось поцу­пи­ти «Віху» на інший куток села, то ті хто не всте­ріг ста­ви­ли викуп, тоб­то мого­рич. Після того «викра­де­на» «Віха» повер­та­лась на своє місце, а пісні й тан­ці про­дов­жу­ва­лись…

Слава Україні! І пам‘ятаймо, що доки ми зберігаємо наші спадкові  традиції, мову та культуру, доти ми і залишаємось українцями.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»