Вітаємо Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА з Днем народження! Многії літа справжньому українському Патріарху!
Опубліковано: 23 Січ 2013 09:59

Сьогодні, 23 січня 2013 року, Святійшому Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету виповнилось 84 роки.

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» та Парафія Ставропігійної козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці щиросердно вітають справжнього українського Патріарха. Зичать многії літа й найшвидшого досягнення мети в утворенні Єдиної Помісної Української Православної Церкви.

Мину­ло­го року вся Укра­ї­на свя­тку­ва­ла 50-літ­тя архі­єрей­ської хіро­то­нії та 45-літ­тя слу­жі­н­ня на Київ­ській кафе­дрі Свя­тій­шо­го Патрі­ар­ха Філа­ре­та. Саме зав­дя­ки його від­да­но­му слу­жін­ню Госпо­ду Богу та укра­їн­ській Дер­жа­ві, Київ­ський Патрі­ар­хат збе­рі­гає пер­шість серед укра­їн­ських кон­фе­сій за рів­нем під­трим­ки гро­ма­дян Укра­ї­ни.

Згі­дно даних, що наво­дить Фонд «Демо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» та фір­ма «Юкрей­ні­ан соціо­ло­джі сер­віс» на під­ста­ві про­ве­де­но­го мину­ло­го року опи­ту­ва­н­ня, най­біль­шою під­трим­кою серед насе­ле­н­ня Укра­ї­ни кори­сту­є­ться Київ­ський Патрі­ар­хат.

На пита­н­ня «До якої релі­гії ви нале­жи­те?» 23,1% респон­ден­тів від­по­ві­ли, що не є релі­гій­ни­ми. УПЦ Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту назва­ли 31,1%, УПЦ Москов­сько­го Патрі­ар­ха­ту – 25,9%. До УГКЦ від­не­сли себе 8,5% насе­ле­н­ня кра­ї­ни.

Далі у опи­ту­ван­ні йдуть Като­ли­цька Цер­ква – 1,1%, УАПЦ – 1,7%, про­те­стан­ти – 1%, мусуль­ма­ни – 0,2%. Важ­ко було від­по­ві­сти 6,2% респон­ден­тів.

Хоче­мо наго­ло­си­ти, що пра­кти­чно всі соціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня, які регу­ляр­но про­во­дя­ться про­тя­гом остан­ніх 15 років на тему кон­фе­сій­ної та релі­гій­ної нале­жно­сті, пока­зу­ють при­бли­зно одна­ко­ві цифри: 30% і біль­ше опи­та­них від­но­сять себе до Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту, близь­ко 20% – до УПЦ Москов­сько­го Патрі­ар­ха­ту, близь­ко 20% вва­жа­ють себе поза­кон­фе­сій­ни­ми, близь­ко 8% від­но­сять себе до гре­ко-като­ли­ків.

Українські козаки з «Мамаєвої Слободи» переконані в здійсненні мрії Патріарха найближчим часом, а саме – об‘єднання всіх православних конфесій в Єдину Помісну Українську Православну Церкву.

Дай Вам Боже здоров‘я, Владико!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»