«Всеїда в гості йде»!!! Козацьке селище «Мамаєва Слобода» відроджує дуже давнє забуте українське свято
Опубліковано: 15 Лют 2016 12:04

Давайте спільно відродимо прадавнє свято «чубатих слов‘ян» – українців! Адже тиждень перед Колодієм (Масляною) в наших прадідів називався «Всеїдним», або ж «Всеїда».

Наро­дні гуля­н­ня з наго­ди завер­ше­н­ня «Все­їди» від­бу­ду­ться на Ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» 5 та 6 бере­зня 2016 року. Поча­ток захо­дів о 12–00.

На другий день святкувань «Всеїди» «родзинкою» заходу буде печений на рожнах (вертелі) цілісінький кабан!

Поряд із кабаном пектиметься великими кільцями духмяна домашня ковбаса, перепілки, каплуни (півні) та куріпки, а також пропонуватимуться інші страви з м‘яса української історичної кухні! Всі бажаючі власноруч зможуть підсмажити на вогнищі кілечко ковбаски, або шматочок сала з проріззю. Продегустувати  зварений за старовинними рецептами  на відкритому вогні хмільний напій «мусулєс» (глінтвейн), або ж козацький трав‘яний чай «гербата».

Також в програмі заходу: ярмарок народних майстрів, виступи фольклорних колективів, танці та гуляння, гойдалка, катання на запряжених кіньми возі або ж верхи на конях спільно з козаками.

Хоче­мо осо­бли­во звер­ну­ти Вашу ува­гу, що на «Все­їду» в «Шин­ку – коса над чар­кою» буде осо­бли­вий коза­цький стра­во­пис (меню) укла­де­ний виклю­чно зі страв та хміль­них напо­їв, котрі пов­сяк­день вжи­ва­ли укра­їн­ські коза­ки, пере­бу­ва­ю­чи в «Гні­зді золо­тої воль­но­сті» – Запо­розь­кій Січі. Тож до Вашої ува­ги: тара­ту­та, бастур­ма, соло­ни­на, вудже­ни­на, куліш коза­цький, руб­ці, щер­ба, мудрий коза­цький борщ, соло­ма­ха, вере­ща­ка, сви­ня­ча голо­ва до хро­ну, руль­ка бара­ня­ча на стя­блі, лемі­шка, тете­ря, ряб­ко, мелай, галу­шки, загре­би, обли­зні та квас, ну і зви­чай­но гер­ба­та, кисіль кали­но­вий, варе­ну­ха, запі­кан­ка, слив‘янка та хміль­ний мед! Ці та бага­то інших страв та хміль­них трун­ків Ви змо­же­те ску­шту­ва­ти впро­довж всьо­го «Все­їдно­го тижня» почи­на­ю­чи з 29 люто­го й по 6 бере­зня в «Шин­ку – коса над чар­кою», що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Тож до Ваших послуг «Шинок – коса над чар­кою», в яко­му Ви, якщо не полі­ну­є­тесь, змо­же­те зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти місця за столом. Тел.. 093–872-48–77, 044–361-98–48 або mamayevasloboda@gmail.com

Принагідно нагадуємо, що цього року Колодій (Масляна) святкуватиметься на «Мамаєвій Слободі» 12 та 13 березня. Тож, зрозуміло, що давнє свято наших прадідів  «Всеїда» буде відзначатись за тиждень напередодні «Колодія», цебто 5 та 6 березня 2016 року.

Назва «Все­їди» пішла від того, що саме в пері­од перед Коло­ді­єм (Масля­ною), наші пра­ді­ди нама­га­лись наїстись усі­ля­ких страв із м‘яса, себ­то нео­бме­же­но вжи­ва­ли ско­ром­ні стра­ви. Крім того, це був остан­ній тиждень, коли можна було ще від­свя­тку­ва­ти весі­л­ля, адже після Коло­дія забо­ро­ня­лось їсти не тіль­ки м‘ясні, але й моло­чні стра­ви.

Впро­довж усьо­го «Все­їдно­го тижня» наші пра­ді­ди, осо­бли­во в субо­ту й неді­лю, ходи­ли на гости­ну, ситно та сма­чно часту­ва­ли один одно­го. Куми, сва­ти і сусі­ди сма­жи­ли на рожнах (рос. «вер­тел») цілі туші каба­нів, ягнят, телят, гусей, каплу­нів (пів­нів), пере­пі­лок, фаза­нів та іншу дичи­ну. Нама­га­лись досхо­чу наїстись усі­ля­ких страв із м‘яса, як то: ков­ба­си, саль­ти­со­ни, паште­ти, холод­ці, кру­че­ни­ки, пече­ню та вудже­ни­ну, запи­ва­ю­чи це все варе­ну­хою та інши­ми хміль­ни­ми насто­ян­ка­ми та налив­ка­ми.

Укра­їн­ці вмі­ли від­по­чи­ва­ти перед «Вели­ким постом», тож весе­ли­ми вата­га­ми під супро­від тро­їстих музик  гамір­но ката­лись на запря­же­них кінь­ми санях чи возах; паруб­ки та дів­ки зали­ця­лись один до одно­го, вла­што­ву­ва­ли різно­ма­ні­тні заба­ви та роз­ва­ги, бо ж зра­зу після «Все­їдно­го тижня» почи­нав­ся «Коло­дій» (Масля­на), коли нео­дру­же­ні паруб­ки й дів­ча­та зму­ше­ні були тяга­ти прив‘язану до ноги колод­ку, як сим­во­лі­чну кару за те, що не всти­гли одру­жи­тись в остан­ній тиждень на «Все­їду». В субо­ту по обі­ді моло­ди­ці та чоло­ві­ки орга­ні­зо­ву­ва­ли коле­ктив­ні склад­ки чи сход­ки. Молодь гуля­ла окре­ми­ми гур­та­ми на вечор­ни­цях у шин­ку, або в якійсь із хат, бо ж з наста­н­ням «Вели­ко­го посту» будь-які роз­ва­ги були непри­пу­сти­мі і при­пи­ня­лись на Над­дні­прян­ських хри­сти­ян­ських зем­лях.

Праправнуки «чубатих слов‘ян» – Запорозьких козаків! Давайте спільно відсвяткуємо «Всеїду» так, щоб і москалі багатству нашої землі позаздрили! Гайда до нас на «Всеїду»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»