«Всеїда в гості йде»!!! Козацьке селище «Мамаєва Слобода» відроджує забуте свято (доповнено)
Опубліковано: 03 Лют 2014 10:37

УВАГА! З ОГЛЯДУ НА ДРАМАТИЧНІ ПОДІЇ В ДЕРЖАВІ, ЗАПЛАНОВАНИЙ ЗАХІД 22 та 23 люто­го СКАСОВУЄТЬСЯ.

ДАВАЙТЕ СПІЛЬНО ПРОСИТИ ГОСПОДА БОГА, ЩОБ У НАШІЙ ДЕРЖАВІ СКОРІШЕ НАСТАВ ЛАД ТА СПОКІЙ.

З шано­бою адмі­ні­стра­ція.

У наших прадідів, тиждень  перед «Масляною» (Колодієм) називався «Всеїдним».

Відтак, давнє свято наших прадідів  «Всеїда» буде відзначатись напередодні «Колодія» (Масляної), цебто 22–23 лютого 2014 року. Початок заходів о 12–00.

Назва «Всеїди» пішла від того, що саме в цей період наші прадіди намагались наїстись усіляких страв із м‘яса, себто необмежено вживали скоромні страви: ковбаси, сальтисони, паштети, холодці, крученики, печеню та вудженину, запиваючи це все варенухою та іншими хмільними настоянками та наливками.

Цьо­го року «Масля­на» (Коло­дій) свя­тку­ва­ти­ме­ться в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да» 1 та 2 бере­зня.

Наро­дні гуля­н­ня з наго­ди завер­ше­н­ня «Все­їди» від­бу­ду­ться на Ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» за уча­сті фоль­клор­них коле­кти­вів, тро­їстих музик та гамір­них тан­цю­ри­стів. Також від­бу­де­ться ярма­рок наро­дних май­стрів, ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях, або ж вер­хи на конях. Всі охо­чі, у кого пуп не розв‘яжеться, змо­жуть видер­тись на вели­че­зний стовп за пода­рун­ком. В тор­бах, при­крі­пле­них до коле­са від воза будуть висі­ти: шин­ка, ков­ба­си, пече­ні каплу­ни, зави­ван­ці.

Однак, як у пер­ший день так і на дру­гий день свя­тку­вань «родзин­кою» захо­ду буде пече­на на вели­че­зній мета­ле­вій деці дома­шня ков­ба­са дов­жи­ною понад 100 метрів (із суціль­ної начи­не­ної кишки). Також пекти­му­ться пере­піл­ки та каплу­ни (пів­ні). Всі бажа­ю­чі вла­сно­руч змо­жуть під­сма­жи­ти на вогни­щі кіле­чко ков­ба­ски, або шма­то­чок сала з про­різ­зю.  Про­де­гу­сту­ва­ти  зва­ре­ний за ста­ро­вин­ни­ми реце­пта­ми  на від­кри­то­му вогні хміль­ний напій «мусу­лєс» (глін­твейн), або ж коза­цький трав‘яний чай «гер­ба­та».

Також до Ваших послуг «Шинок – коса над чар­кою», в яко­му Ви, якщо не полі­ну­є­тесь, змо­же­те зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти сто­ли­ки. Тел. 066–091-12–79, або mamayevasloboda@gmail.com

Впро­довж усьо­го «Все­їдно­го тижня» наші пра­ді­ди, осо­бли­во в субо­ту й неді­лю, ходи­ли на гости­ну, ситно та сма­чно часту­ва­ли один одно­го. Куми, сва­ти і сусі­ди сма­жи­ли на рожнах (рос. «вер­тел») цілі туші каба­нів, ягнят, телят, гусей, каплу­нів (пів­нів), пере­пі­лок, фаза­нів та іншу дичи­ну.

Укра­їн­ці вмі­ли від­по­чи­ва­ти перед «Вели­ким постом», тож весе­ли­ми вата­га­ми під супро­від тро­їстих музик  гамір­но ката­лись на запря­же­них кінь­ми санях; паруб­ки та дів­ки зали­ця­лись один до одно­го, вла­што­ву­ва­ли різно­ма­ні­тні заба­ви та роз­ва­ги, бо ж зра­зу після «Все­їдно­го тижня» почи­нав­ся «Коло­дій» (Масля­на), коли нео­дру­же­ні паруб­ки й дів­ча­та зму­ше­ні були тяга­ти прив‘язану до ноги колод­ку як сим­во­лі­чну кару за те, що не всти­гли одру­жи­тись в остан­ній тиждень на «Все­їду»… В субо­ту по обі­ді моло­ди­ці та чоло­ві­ки орга­ні­зо­ву­ва­ли коле­ктив­ні склад­ки чи сход­ки. Молодь гуля­ла окре­ми­ми гур­та­ми на вечор­ни­цях у шин­ку або в якійсь із хат, бо ж з наста­н­ням «Вели­ко­го посту» будь-які роз­ва­ги були непри­пу­сти­мі і при­пи­ня­лись на Над­дні­прян­ських хри­сти­ян­ських зем­лях. 

Крім того, це був остан­ній тиждень, коли можна було ще від­свя­тку­ва­ти весі­л­ля, адже після «Масля­ної» (Коло­дія) забо­ро­ня­лось їсти не тіль­ки м‘ясні, але й моло­чні стра­ви.

Козаки та козачки! Давайте спільно відсвяткуємо «Всеїду» так, щоб і москалі багатству нашої землі позаздрили! Ласкаво запрошуємо на «Мамаєву Слободу»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»