«Всеїда в гості йде»!!! «Мамаєва Слобода» відроджує забуте свято
Опубліковано: 20 Лют 2013 13:12

Тиждень  перед «Масляною» (Колодієм) у наших прадідів називався «Всеїдним», або ж «Рябим».

Цього року «Масляна» (Колодій) святкуватиметься на «Мамаєвій Слободі» 16–17 березня. Тож, зрозуміло, що давнє свято наших прадідів  «Всеїда» буде відзначатись напередодні «Колодія», цебто 9–10 березня 2013 року.

Назва «Все­їди» пішла від того, що саме в цей пері­од наші пра­ді­ди нама­га­лись наїстись усі­ля­ких страв із м‘яса, себ­то нео­бме­же­но вжи­ва­ли ско­ром­ні стра­ви. Крім того, це був остан­ній тиждень, коли можна було ще від­свя­тку­ва­ти весі­л­ля, адже після «Масля­ної» (Коло­дія) забо­ро­ня­лось їсти не тіль­ки м‘ясні, але й моло­чні стра­ви. На «Коло­дій» в коза­цькій Вкра­ї­ні спо­кон­ві­ку, цеб­то ще до Хре­ще­н­ня Кня­зем Воло­ди­ми­ром слов‘янського пле­ме­ні Полян, на наших зем­лях голов­ною стра­вою зав­жди був варе­ник з сиром у сме­та­ні, а не «велі­ко­рус­скіє блі­ни». Одра­зу після «Коло­дія»  почи­нав­ся «Вели­кий піст». Пере­бір­ли­вим та вере­дли­вим у їжі людям кепку­ю­чи нага­ду­ва­ли: «Ось при­йде до Вас «Вели­кий піст», то всім при­жме хвіст». 

Таким чином, щоб Вас не заплу­та­ти, хоче­мо вка­за­ти, що спо­ча­тку іде «Все­їдний тиждень», коли ще можна було вжи­ва­ти м‘ясо, потім насту­пав тиждень «Масля­ної», про­тя­гом яко­го можна було їсти тіль­ки виро­би із моло­ка та боро­шна (варе­ни­ки зі сме­та­ною, а не блі­ни), а вже потім наста­вав «Вели­кий піст».

Впро­довж усьо­го «Все­їдно­го тижня» наші пра­ді­ди, осо­бли­во в субо­ту й неді­лю, ходи­ли на гости­ну, ситно та сма­чно часту­ва­ли один одно­го. Куми, сва­ти і сусі­ди сма­жи­ли на рожнах (рос. «вер­тел») цілі туші каба­нів, ягнят, телят, гусей, каплу­нів (пів­нів), пере­пі­лок, фаза­нів та іншу дичи­ну. Нама­га­лись наїстись усі­ля­ких страв із м‘яса, як то: ков­ба­си, саль­ти­со­ни, паште­ти, холод­ці, кру­че­ни­ки, пече­ню та вудже­ни­ну, запи­ва­ю­чи це все варе­ну­хою та інши­ми хміль­ни­ми насто­ян­ка­ми та налив­ка­ми.

Укра­їн­ці вмі­ли від­по­чи­ва­ти перед «Вели­ким постом», тож весе­ли­ми вата­га­ми під супро­від тро­їстих музик  гамір­но ката­лись на запря­же­них кінь­ми санях; паруб­ки та дів­ки зали­ця­лись один до одно­го, вла­што­ву­ва­ли різно­ма­ні­тні заба­ви та роз­ва­ги, бо ж зра­зу після «Все­їдно­го тижня» почи­нав­ся «Коло­дій» (Масля­на), коли нео­дру­же­ні паруб­ки й дів­ча­та зму­ше­ні були тяга­ти прив‘язану до ноги колод­ку як сим­во­лі­чну кару за те, що не всти­гли одру­жи­тись в остан­ній тиждень на «Все­їду»… В субо­ту по обі­ді моло­ди­ці та чоло­ві­ки орга­ні­зо­ву­ва­ли коле­ктив­ні склад­ки чи сход­ки. Молодь гуля­ла окре­ми­ми гур­та­ми на вечор­ни­цях у шин­ку або в якійсь із хат, бо ж з наста­н­ням «Вели­ко­го посту» будь-які роз­ва­ги були непри­пу­сти­мі і при­пи­ня­лись на Над­дні­прян­ських хри­сти­ян­ських зем­лях.

Панове громадо!

Народні гуляння з нагоди завершення «Всеїди» відбудуться на Ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи» 9 та 10 березня 2013 року. Початок заходів о 12–00.

На майдані «Мамаєвої Слободи» – ярмарок народних майстрів та гуляння, виступи фольклорних колективів, гойдалка, катання на запряжених кіньми санях або ж верхи на конях.

Однак, як у перший день так і на другий день святкувань «родзинкою» заходу буде печений на рожнах (вертелі) цілісінький баран, а також прямісінько на майдані на величезній металевій деці привселюдно пектиметься домашня ковбаса довжиною понад 100 метрів (із суцільної начиненої кишки). Також пектимуться перепілки та каплуни (півні). Всі бажаючі власноруч зможуть підсмажити на вогнищі кілечко ковбаски, або шматочок сала з проріззю.  Продегустувати  зварений за старовинними рецептами  на відкритому вогні хмільний напій «мусулєс» (глінтвейн), або ж козацький трав‘яний чай «гербата».

Також до Ваших послуг «Шинок – коса над чар­кою», в яко­му Ви, якщо не полі­ну­є­тесь, змо­же­те зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти сто­ли­ки. Тел.. 093–872-48–77, або mamayevasloboda@gmail.com

Козаки та козачки! Давайте спільно відсвяткуємо «Всеїду» так, щоб і москалі багатству нашої землі позаздрили!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»