Ювілейний 15-й кінофестиваль «Відкрита ніч» 25 червня 2011 року на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 19 Чер 2011 13:18

П’ятнадцятий дубль «Відкритої Ночі» присвячено пам’яті видатного українського режисера, сценариста, письменника, художника, педагога – кінематографіста Юрія Іллєнка, внесок якого не вміщується у скарбницю української культури. Представляючи Україну на міжнародних фестивалях в Каннах, в Москві, в Берліні, Тегерані, Неаполі, Торонто, Монреалі, Ванкувері, Тайпеї, Сочі, Інську, Соренто, Мар-дель-Плато, Карлових Варах, Белграді, в інших усюдах, одержуючи призи за межами Батьківщини, Юрій Іллєнко став частиною культури Світової.

Ювілейний 15-й кінофестиваль «Відкрита ніч» на «Мамаєвій Слободі» розпочнеться 25 червня 2011 року о 21–00 та триватиме до третіх півнів (05 години ранку) 26 червня 2011 року.

На поча­тку фести­ва­лю гля­да­чі поба­чать фра­гмен­ти з філь­мів Юрія Іллєн­ка.

Окре­мою сто­рін­кою фести­ва­лю у поза­кон­кур­сній про­га­мі «Подія» буде фільм «Кросс» режи­се­ра Мари­ни Вро­ди, який одер­жав Голов­ний приз Кан­сько­го фести­ва­лю серед коро­тко­ме­тра­жних філь­мі.

Кон­кур­сні філь­ми фести­ва­лю «Від­кри­та Ніч – дубль 15»:

«Біла воро­на» Ана­то­лій Лав­ре­ні­шин

«Все­ре­ди­ні» Оле­на Потьом­кі­на

«Гой­дал­ка» Миро­нен­ко Сер­гій

«Куплет, при­спів, куплет» Денис Спо­лі­так

«Кухо­вар­ка одру­жу­є­ться» Ната­ля Ширя­є­ва

«Нитка» Дми­тро Сухо­ли­ткий-Соб­чук

«О, Париж!» Оле­ксандр Шми­гун

«Остан­ній лист»  Юрій Кова­льов

«Рука» Олег Бор­щев­ський

«Соба­чий вальс»  Тарас Тка­чен­ко

«Соло на урні з орке­стром» Василь Бала­бан

«Тру­си»   Жан­на Дов­гич

«Холст» Денис Спо­лі­так

«Чор­на під­ко­ва» Василь Білик

«Юль­ка» Ган­на Жуко­ві­на

«Як тато і мама роз­про­ща­ли­ся в три раун­ди» Максим Буй­ни­цький

Поза­кон­кур­сні філь­ми фести­ва­лю «Від­кри­та Ніч – дубль 15»:

«Бажа­н­ня» Алі­на Хоро­ши­ло­ва

«Від­по­відь на моли­тву» Максим Буй­ни­цький

«Дов­га про­гу­лян­ка назав­жди» Максим Буй­ни­цький

«Каз­ка про Дов­бу­ша» Воло­ди­мир Цивін­ський

«Ліфт» Юлія Гоголь

«Не стра­шно» Кате­ри­на Нау­мен­ко

«Отро­цтво» Дми­тро Сухо­ли­ткий-Соб­чук

«Пере­шко­да» Максим Буй­ни­цький

«По той бік рай­ду­ги» Алі­на Голо­ві­на

«Полі­ські образ­ки» Сер­гій Мар­чен­ко

«Про біг» Тарс Пра­цьо­ви­тий

«Про­ща­вай» Роман Бров­ко

«Стра­та» Андрій Мар­чен­ко

«Тра­гі­чне коха­н­ня до зра­дли­вої Нуськи» Тарас Тка­чен­ко

«Чешки» Юлія Гоголь

Осо­бли­ві­стю цьо­го­рі­чно­го фести­ва­лю є роз­ши­ре­н­ня його фести­валь­но­го май­дан­чи­ку. Досі ауди­то­рія при­су­тніх на чер­го­во­му фести­ва­лі скла­да­ла­ся з гостей на Андрі­їв­сько­му узво­зі у Киє­ві та гля­да­чів теле­ком­па­нії ICTV, в ефі­рі якої транс­лю­ва­ла­ся кон­кур­сна части­на про­гра­ми.

Цьо­го року П’ятнадцятий дубль фести­ва­лю від пер­шо­го до остан­ньо­го філь­му, крім Киє­ва одно­ча­сно і син­хрон­но від­бу­де­ться:

у Льво­ві в «Музеї Ідей»;

у Дні­про­пе­тров­ську в «Арт­цен­трі «Квар­ти­ра»;

у Іва­но-Фран­ків­ську в Теа­трі кіно «Люм’єр»;

у Чер­нів­цях в «Укра­їн­сько­му Наро­дно­му Домі»;

у Запо­ріж­жі на остро­ві Хор­ти­ця де його при­йма­ти­ме Кіно­клуб «Схо­дже­н­ня» разом з Муні­ци­паль­ним теа­тром-лабо­ра­то­рі­єю «Ві».

Кон­кур­сну части­ну про­гра­ми можна буде поба­чи­ти в ефі­рі ICTV про­тя­гом фести­валь­ної ночі.

Головний фестивальний майданчик 2011 року – Козацьке селище «Мамаєва Слобода».

Наш фести­валь з само­го поча­тку пла­ну­вав­ся, як мобіль­ний, рухо­мий. Бага­то разів він від­бу­вав­ся за неспри­я­тли­вої пого­ди, у скла­дних обста­ви­нах. Незва­жа­ю­чи на ці обста­ви­ни, ми і нада­лі буде­мо шука­ти нові фор­ми, нові май­дан­чи­ки, нові місця про­ве­де­н­ня, буде­мо роз­ши­рю­ва­ти свою гео­гра­фію.

Фестиваль «Відкрита Ніч» вдячний козакам «Мамаєвої Слободи» за можливість проведення 15-го ювілейного фестивалю та щиросердну козацьку гостинність.

Ми вдячні також всім, хто відгукнувся на нашу ініціативу в інших містах. Сподіваємося на продовження наших взаємин у наступні роки, а також на розширення їх протягом року у міжфестивальний період.

До поча­тку фести­ва­лю інфор­ма­ція буде попов­ню­ва­ти­ся.

Михайло Іллєнко

Давайте спільно порахуємо тихі зорі у “Відриту ніч” над козацьким селищем “Мамаєва Слобода” обіч витоку річки Либідь! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»