Казкова хатина

В одній із загад­ко­вих коза­цьких хат, що на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», серед справ­жні­сінь­ко­го інтер’єру дав­ньої укра­їн­ської осе­лі, Ви, направ­ду, змо­же­те не лише почу­ти дав­ню укра­їн­ську каз­ку, але й осо­би­сто дотор­кну­ти­ся до хатньо­го начи­н­ня, коза­цької зброї, рема­нен­ту та одя­гу (ярмо для волів, шаблі, куман­ці, поро­хів­ни­ці, бли­зню­ки, рога­чі, пла­хти, рушни­ки, пучки чарів­но­го зіл­ля, макі­три, мако­го­ни, копис­тки, люстер­ка тощо), котрі без­пе­ре­чно нале­жа­ли каз­ко­вим геро­ям. Під трі­ско­ті­н­ня полум‘я  в печі хати, Ви та Ваші діти змо­же­те при­мі­ря­ти каз­ко­вий одяг та взя­ти без­по­се­ре­дню актив­ну участь у від­тво­рен­ні ста­ро­вин­ної укра­їн­ської каз­ки.  Крім того, при мере­хтли­во­му сві­тлі вос­ко­вих сві­чок та лам­па­док, коло пала­ю­чих дрів у печі, усі бажа­ю­чі мати­муть змо­гу взя­ти участь у май­стер-кла­сі з виго­тов­ле­н­ня та деко­ру­ва­н­ня медо­вих сві­чок із вощи­ни. Свою надмір­ну енер­гію як діти, так і доро­слі, змо­жуть реа­лі­зу­ва­ти у наро­дних іграх, гамір­ли­вих хоро­во­дах та куме­дних коза­цьких заба­вах, що від­бу­ва­ти­му­ться невід’ємно від мате­рі­а­лі­за­ції, цеб­то від­тво­ре­н­ня каз­ки.

Складові

 1. Вхід
 2. Коротка екскурсія-подорож
 3. Майстер-клас із свічникарства
 4. Театралізація казки

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-728-00-34; 044-361-98-48; або надсилайте запит - dityms@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»