Казковий майстер-клас

«Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» щосу­бо­ти та неді­лі запро­шує діток в коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» (м. Київ вул.. Михай­ла Донця,2) на каз­ко­вий май­стер-клас із виго­тов­ле­н­ня та випі­ка­н­ня в печі укра­їн­ської хати печа­тних медо­вих пря­ни­ків «Мико­лай­чи­ків».

Каз­ко­ві май­стер-кла­си будуть про­хо­ди­ти кожної субо­ти та неді­лі щого­ди­ни з 12:00 до 16:00 в хаті «Кова­ля».

До про­по­зи­ції вхо­дить:

 • виго­тов­ле­н­ня та випі­ка­н­ня в печі медів­ни­ків «Мико­лай­чи­ків»
 • укра­їн­ська наро­дна каз­ка за уча­сті коза­ків та дів­чат-коза­чок
 • можли­вість діткам осо­би­сто заліз­ти на хатню піч та повов­ту­зи­тись на кожу­сі
 • сма­ку­ва­н­ня гаря­чим трав‘яним чаєм з вла­сно­руч випе­че­ним медів­ни­ком)))

Довід­а­тись про дета­лі та попе­ре­дньо запи­са­тись на май­стер-клас можна за тел.: 066 728 00 34, 044–361-98–48; dityms@gmail.com, mamayevasloboda@gmail.com.

Істо­ри­чна довід­ка.
Най­по­ши­ре­ні­шою фор­мою “Мико­лай­чи­ків” ще з XVII ст. був пря­ник у вигля­ді “риб­ки”. Запо­розь­кі коза­ки вва­жа­ли себе хри­сти­ян­ськи­ми лица­ря­ми, тож зна­ли, що “риба” – один з най­пер­ших і най­дав­ні­ших хри­сти­ян­ських сим­во­лів. Гре­цькою мовою риба це Іхфіс (Ίχθύς — авт.), тоб­то, пер­ші літе­ри сло­во­спо­лу­че­н­ня “Ісус Хри­стос Син Божий Спа­си­тель”. Тому зобра­же­н­ня риби, є сим­во­лом, за яким впі­зна­ва­ли один одно­го пер­ші хри­сти­я­ни. До того ж, пер­ші апо­сто­ли були рибал­ка­ми і Хри­стос казав, що вони будуть лов­ця­ми людей. Тож, запро­шу­є­мо Вас та Ваших діток до “Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая” в Укра­ї­ні, котра роз­та­шо­ву­є­ться на “Мама­є­вій Сло­бо­ді”. Слу­хня­ні дітки обов‘язково отри­ма­ють від Мико­лая печа­тний медів­ник, а неслу­хи різ­ку)))
Крім “Риб­ки” госпо­ди­ні “Мама­є­вої Сло­бо­ди” випі­ка­ють в печах укра­їн­ських хат печа­тні медів­ни­ки у вигля­ді “Лева”, “Юрія Пере­мож­ця”, “Мама­є­ва Сло­бо­да” та інші!
Нага­ду­є­мо, що лист до Свя­то­го Мико­лая дітки можуть напи­са­ти на адре­су:
“Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая”
Коза­цьке сели­ще “Мама­є­ва Сло­бо­да”
вул. Михай­ла Дон­ця, 2
м. Київ
03061

Попе­ре­дньо запи­са­тись на від­ві­ду­ва­н­ня дітьми “Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая” в Укра­ї­ні можна за тел.: 066 728 00 34, 044–361-98–48; dityms@gmail.com, mamayevasloboda@gmail.com.

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-728-00-34; 068-702-38-52; 044-361-98-48; або надсилайте запит - dityms@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»