Корпоративний квест – У пошуках козацького скарбу

Гості при­бу­ва­ють до «Мама­є­вої Сло­боди». На цен­траль­ному вході гостей зустрі­ча­ють дів­чата в укра­їн­ському одязі. Раді­сно віта­ють та запро­шу­ють на гостини до коза­цького селища. Роз­по­чи­на­є­ться захо­плю­юча екс­кур­сія.

Від­ві­давши цер­кву, хатину, госпо­дар­ські спо­руди гості спу­ска­ю­ться на ярмар­ко­вий май­дан.

Щось сма­чно пахне дим­ком. Це слобід­ські госпо­дині куліш зі шква­ро­чками в казані варять! Раді­ють гостям і гостинно запро­шу­ють ску­шту­вати цю леген­дарну коза­цьку страву. Часту­ють хміль­ними насто­ян­ками та трав’яним чаєм.

Роз­по­чи­на­є­ться квест. Уча­сники про­хо­дять різно­ма­ні­тні зав­да­ння на зна­ння істо­рії, куль­тури та зви­чаїв укра­їн­ського народу.

Від­шу­кавши скарб коза­цького селища, гості щиро запро­шу­ю­ться до “Шинку – Коса над чар­кою” на свя­тко­вий бен­кет. Дбай­ливі госпо­дині в націо­наль­ному одязі при­го­ща­ють гостей істо­ри­чними націо­наль­ними стра­вами XVII ст.

Ночі­ку­вано до гостей у залу при­хо­дять козаки та запро­шу­ють усіх пере­гля­нути жар­тів­ливе шоу. Козаки демон­стру­ють свою май­стер­ні­сть. Пере­ві­ря­ють смі­ли­ві­сть та від­чай­ду­шні­сть гостей.

Осо­бливі гості свята – тро­їсті музики і дів­чата з фоль­клор­ного коле­ктиву. Музики гра­ють. Дів­чата навча­ють гостей укра­їн­ським наро­дним тан­цям. Роз­по­чи­на­ю­ться справ­жні укра­їн­ські вечор­ниці.

Після актив­них коза­цьких гулянь та коло­ри­тного від­по­чинку щасливі гості повер­та­ю­ться до мега­по­лісу.

Увага! Сце­на­рій кожного свята скла­да­є­ться в інди­ві­ду­аль­ному порядку, вра­хо­ву­ючи поба­жа­н­ням замов­ника.

Складові

 1. Пізнавальна мандрівка стежками козацького селища
 2. Частування козацьким кулішем із казана
 3. Дегустація стародавніх хмільних напоїв
 4. Квест - у пошуках козацького скарбу
 5. Святковий бенкет
 6. Жартівливе шоу козаків із шаблями і батогами
 7. Гуляння з троїстими музиками
 8. Майстер-клас з українських танців

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-091-12-79; 044-361-98-48; або надсилайте запит - irynams2010@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Інші пропозиції

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»