Корпоративний квест – У пошуках козацького скарбу

Гості при­бу­ва­ють до «Мама­є­вої Сло­бо­ди». На цен­траль­но­му вхо­ді гостей зустрі­ча­ють дів­ча­та в укра­їн­сько­му одя­зі. Раді­сно віта­ють та запро­шу­ють на гости­ни до коза­цько­го сели­ща. Роз­по­чи­на­є­ться захо­плю­ю­ча екс­кур­сія.

Від­ві­дав­ши цер­кву, хати­ну, госпо­дар­ські спо­ру­ди гості спу­ска­ю­ться на ярмар­ко­вий май­дан.

Щось сма­чно пахне дим­ком. Це слобід­ські госпо­ди­ні куліш зі шква­ро­чка­ми в каза­ні варять! Раді­ють гостям і гостин­но запро­шу­ють ску­шту­ва­ти цю леген­дар­ну коза­цьку стра­ву. Часту­ють хміль­ни­ми насто­ян­ка­ми та трав’яним чаєм.

Роз­по­чи­на­є­ться квест. Уча­сни­ки про­хо­дять різно­ма­ні­тні зав­да­н­ня на зна­н­ня істо­рії, куль­ту­ри та зви­ча­їв укра­їн­сько­го наро­ду.

Від­шу­кав­ши скарб коза­цько­го сели­ща, гості щиро запро­шу­ю­ться до “Шин­ку – Коса над чар­кою” на свя­тко­вий бен­кет. Дбай­ли­ві госпо­ди­ні в націо­наль­но­му одя­зі при­го­ща­ють гостей істо­ри­чни­ми націо­наль­ни­ми стра­ва­ми XVII ст.

Ночі­ку­ва­но до гостей у залу при­хо­дять коза­ки та запро­шу­ють усіх пере­гля­ну­ти жар­тів­ли­ве шоу. Коза­ки демон­стру­ють свою май­стер­ність. Пере­ві­ря­ють смі­ли­вість та від­чай­ду­шність гостей.

Осо­бли­ві гості свя­та – тро­їсті музи­ки і дів­ча­та з фоль­клор­но­го коле­кти­ву. Музи­ки гра­ють. Дів­ча­та навча­ють гостей укра­їн­ським наро­дним тан­цям. Роз­по­чи­на­ю­ться справ­жні укра­їн­ські вечор­ни­ці.

Після актив­них коза­цьких гулянь та коло­ри­тно­го від­по­чин­ку щасли­ві гості повер­та­ю­ться до мега­по­лі­су.

Ува­га! Сце­на­рій кожно­го свя­та скла­да­є­ться в інди­ві­ду­аль­но­му поряд­ку, вра­хо­ву­ю­чи поба­жа­н­ням замов­ни­ка.

Складові

 1. Пізнавальна мандрівка стежками козацького селища
 2. Частування козацьким кулішем із казана
 3. Дегустація стародавніх хмільних напоїв
 4. Квест - у пошуках козацького скарбу
 5. Святковий бенкет
 6. Жартівливе шоу козаків із шаблями і батогами
 7. Гуляння з троїстими музиками
 8. Майстер-клас з українських танців

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-091-12-79; 044-361-98-48; або надсилайте запит - irynams2018@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»