Корпоративний квест – У пошуках козацького скарбу

Гості при­бу­ва­ють до «Мама­є­вої Сло­бо­ди». На цен­траль­но­му вхо­ді гостей зустрі­ча­ють дів­ча­та в укра­їн­сько­му одя­зі. Раді­сно віта­ють та запро­шу­ють на гости­ни до коза­цько­го сели­ща. Роз­по­чи­на­є­ться захо­плю­ю­ча екс­кур­сія.

Від­ві­дав­ши цер­кву, хати­ну, госпо­дар­ські спо­ру­ди гості спу­ска­ю­ться на ярмар­ко­вий май­дан.

Щось сма­чно пахне дим­ком. Це слобід­ські госпо­ди­ні куліш зі шква­ро­чка­ми в каза­ні варять! Раді­ють гостям і гостин­но запро­шу­ють ску­шту­ва­ти цю леген­дар­ну коза­цьку стра­ву. Часту­ють хміль­ни­ми насто­ян­ка­ми та трав’яним чаєм.

Роз­по­чи­на­є­ться квест. Уча­сни­ки про­хо­дять різно­ма­ні­тні зав­да­н­ня на зна­н­ня істо­рії, куль­ту­ри та зви­ча­їв укра­їн­сько­го наро­ду.

Від­шу­кав­ши скарб коза­цько­го сели­ща, гості щиро запро­шу­ю­ться до “Шин­ку – Коса над чар­кою” на свя­тко­вий бен­кет. Дбай­ли­ві госпо­ди­ні в націо­наль­но­му одя­зі при­го­ща­ють гостей істо­ри­чни­ми націо­наль­ни­ми стра­ва­ми XVII ст.

Ночі­ку­ва­но до гостей у залу при­хо­дять коза­ки та запро­шу­ють усіх пере­гля­ну­ти жар­тів­ли­ве шоу. Коза­ки демон­стру­ють свою май­стер­ність. Пере­ві­ря­ють смі­ли­вість та від­чай­ду­шність гостей.

Осо­бли­ві гості свя­та – тро­їсті музи­ки і дів­ча­та з фоль­клор­но­го коле­кти­ву. Музи­ки гра­ють. Дів­ча­та навча­ють гостей укра­їн­ським наро­дним тан­цям. Роз­по­чи­на­ю­ться справ­жні укра­їн­ські вечор­ни­ці.

Після актив­них коза­цьких гулянь та коло­ри­тно­го від­по­чин­ку щасли­ві гості повер­та­ю­ться до мега­по­лі­су.

Ува­га! Сце­на­рій кожно­го свя­та скла­да­є­ться в інди­ві­ду­аль­но­му поряд­ку, вра­хо­ву­ю­чи поба­жа­н­ням замов­ни­ка.

Складові

 1. Cognitive trip over the pathes of the Cossack village
 2. Trying historical dishes out of the cauldron in the open fire
 3. Degustation of historical liqueurs
 4. Quest game - search of Cossack treasures
 5. Holiday lunch
 6. Funny show of Cossacks with whips and sabers
 7. Folk group singers and folk group musicians
 8. Master-class in Ukrainian dances

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-091-12-79; 068-161-05-69; 044-361-98-48; або надсилайте запит - irynams2018@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»