Посвята у ковалі свого щастя!

Хтось при­га­дає, а хтось позна­йо­ми­ться впер­ше з коза­цьким посе­ле­н­ням, що зве­ться “Мама­є­ва Сло­бо­да”. Ми поба­чи­мо і дізна­є­мось, що нази­ва­лось хви­гу­рою, від­ві­да­є­мо сади­би тита­ря, коза­ків-джур, коза­цько­го стар­ши­ни і ворож­ки, дізна­є­мось назви та при­зна­че­н­ня госпо­дар­ських спо­руд: комо­ри, пові­тки, стай­ні, льо­хи, хлі­ви, клу­ні, возов­ні тощо.  Побу­ва­є­мо на ярмар­ко­во­му май­да­ні, а потім попря­му­є­мо до кузні… чи гото­ві ви цьо­го разу ста­ти справ­жні­ми кова­ля­ми сво­го щастя? Якщо хтось думає, що ста­ти кова­лем сво­го щастя – непро­сто, він поми­ля­є­ться. Коваль Сер­гій знає усі­ля­кі таєм­ни­ці. Весе­ли­ми жар­та­ми, душев­ною тепло­тою та силою рук він «вмо­вить» будь-яке залі­зо пере­тво­ри­тись у справ­жній шедевр.

Тож виру­ша­є­мо назу­стріч сво­є­му щастю. Серед ста­ро­вин­них автен­ти­чних хат у кам‘яній кузні зі справ­жнім гор­ном та шкі­ря­ни­ми міха­ми, виго­тов­ле­ни­ми за тра­ди­цій­ною техно­ло­гі­єю, ми позна­йо­ми­мось зі зна­ря­д­дя­ми для робо­ти, навчи­мось кува­ти ціка­ві виро­би з мета­лу, поба­чи­мо тра­ди­цій­ну ков­ку. Перед тим, як взя­тись до діла, кожен бажа­ю­чий отри­має коваль­сько­го фар­ту­ха та, зале­жно від ваги та ста­ті, справ­жній коваль­ський інстру­мент. Хтось роз­ду­ва­ти­ме міхи, хтось слід­ку­ва­ти­ме за вогнем, хтось висту­ку­ва­ти­ме у ритм коваль­ської мело­дії..

Крім того, ми дізна­є­мось, як задо­бри­ти Вогне­же­ра, де живе щука, що вико­нує бажа­н­ня, та в чому секрет коваль­сько­го щастя. За вибо­ром, під­ко­ва чи кві­тка надії ожи­вуть під магі­чною силою вогню та моло­та. На завер­ше­н­ня на наших дітей чекає посвя­та в кова­лі сво­го щастя!

За бажа­н­ням, діти можуть ску­шту­ва­ти справ­жні коза­цькі стра­ви (коза­цький куліш, тете­ря, коза­цькі кор­жі “Загре­би”, Вере­ща­ка), а також сма­чні варе­ни­ки, млин­ці, пун­ди­ки.

При­єд­нуй­тесь!!!

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-728-00-34; 068-702-38-52; 044-361-98-48; або надсилайте запит - dityms@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»