Правила поведінки

На тери­то­рії забо­ро­нено:
– Пору­шу­вати гро­мад­ський спо­кій та вчи­няти хулі­ган­ські дії
– Палити (курити), смі­тити, псу­вати екс­по­нати, запу­скати феєр­верки
– Дра­ту­вати тва­рин та пта­хів та зала­зити до них у заго­рожі
– Захо­дити у воду озер, купа­тись в них, ловити рибу, чере­пах та раків
– Рвати та ламати рослини, в тому числі й на озе­рах
– При­во­дити чи при­но­сити собак або інших тва­рин;
– Вми­кати вла­сну музику, запро­шу­вати арти­стів для виступу в яко­сті “гостей”
– При­но­сити пові­тряні кульки, пра­пори, кар­на­вальні костюми та інші дода­ткові деко­ра­ції та захо­дити з вело­си­пе­дом
– Без узго­дже­ння з адмі­ні­стра­цією зано­сити їжу та напої
– Без дозволу адмі­ні­стра­ції роз­па­лю­вати вогнища, або вла­што­ву­вати пікніки
– Про­во­дити на тери­то­рії екс­кур­сії без попе­ре­днього пого­дже­ння з адмі­ні­стра­цією «Мама­є­вої Сло­боди»
– Від­ві­ду­вачі зобов‘язані дотри­му­ва­тись на тери­то­рії норм без­пеки та пра­вил пове­дінки
– Фото та відео­з­йомка «Дро­ном» без письмо­вої згоди Адмі­ні­стра­ції – забо­ро­нена!

В разі неви­ко­на­ння пра­вил пере­бу­ва­ння на «Мама­є­вій Сло­боді», адмі­ні­стра­ція має право вима­гати зали­шити тери­то­рію без від­шко­ду­ва­ння вар­то­сті кви­тка

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»