Правила поведінки

На тери­то­рії забо­ро­не­но:
– Пору­шу­ва­ти гро­мад­ський спо­кій та вчи­ня­ти хулі­ган­ські дії
– Пали­ти (кури­ти), смі­ти­ти, псу­ва­ти екс­по­на­ти, запу­ска­ти феєр­вер­ки
– Дра­ту­ва­ти тва­рин та пта­хів та зала­зи­ти до них у заго­ро­жі
– Захо­ди­ти у воду озер, купа­тись в них, лови­ти рибу, чере­пах та раків
– Рва­ти та лама­ти росли­ни, в тому числі й на озе­рах
– При­во­ди­ти чи при­но­си­ти собак або інших тва­рин;
– Вми­ка­ти вла­сну музи­ку, запро­шу­ва­ти арти­стів для висту­пу в яко­сті “гостей”
– При­но­си­ти пові­тря­ні куль­ки, пра­по­ри, кар­на­валь­ні костю­ми та інші дода­тко­ві деко­ра­ції та захо­ди­ти з вело­си­пе­дом
– Без узго­дже­н­ня з адмі­ні­стра­ці­єю зано­си­ти їжу та напої
– Без дозво­лу адмі­ні­стра­ції роз­па­лю­ва­ти вогни­ща, або вла­што­ву­ва­ти пікні­ки
– Про­во­ди­ти на тери­то­рії екс­кур­сії без попе­ре­дньо­го пого­дже­н­ня з адмі­ні­стра­ці­єю «Мама­є­вої Сло­бо­ди»
– Від­ві­ду­ва­чі зобов‘язані дотри­му­ва­тись на тери­то­рії норм без­пе­ки та пра­вил пове­дін­ки
– Фото та відео­з­йом­ка «Дро­ном» без письмо­вої зго­ди Адмі­ні­стра­ції – забо­ро­не­на!

В разі неви­ко­на­н­ня пра­вил пере­бу­ва­н­ня на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», адмі­ні­стра­ція має пра­во вима­га­ти зали­ши­ти тери­то­рію без від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті кви­тка

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»