Астральний культ — поклоніння зіркам і різним космічним явищам
Опубліковано: 02 Кві 2015 15:03

Астраль­ний культ — покло­ні­н­ня зір­кам і різним космі­чним яви­щам, віра у зв’язок усьо­го на зем­лі з небе­сни­ми сві­ти­ла­ми.

Астраль­на міфо­ло­гія дав­ніх укра­їн­ців — ключ до вивче­н­ня їхньої етні­чної істо­рії та куль­ту­ри. Дослі­дже­н­ня, при­мі­ром, куль­ту Міся­ця на тлі астраль­но­го язи­чни­цтва дав­ньої Укра­ї­ни засвід­чу­ють висо­кий рівень ста­ро­дав­ньої нау­ки й куль­ту­ри Над­дні­прян­щи­ни. Голов­ним астраль­ним богам у дав­ній Укра­ї­ні були при­свя­че­ні дере­ва, пта­хи, тва­ри­ни: дуб —  Перу­ну й Сон­цю, ясен — Перу­ну й Арею, бере­за — Ладі, клен — Поле­лю і т. ін. Запо­ча­тко­ва­ні нау­ки — астро­е­тно­гра­фія, астро­фоль­кло­ри­сти­ка, астро­ар­хе­о­ло­гія —засвід­чу­ють пів­ден­ні етно­куль­тур­ні впли­ви під час фор­му­ва­н­ня етно­су на Дні­прі, етно­куль­тур­ний зв’язок Над­дні­прян­щи­ни з Малою Азі­єю, Близь­ким Схо­дом та Пів­ні­чним Кав­ка­зом у II — І тис. до н. е. — І тис. н. е.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»