Баба — загальнослов’янське слово зі значенням «жінка», «стара»
Опубліковано: 02 Кві 2015 14:50

Баба — загальнослов’янське сло­во зі зна­че­н­ням «жін­ка», «ста­ра»; вико­ри­сто­ву­є­ться у наро­дній куль­ту­рі також для позна­че­н­ня міфо­ло­гі­чних пер­со­на­жів, хво­роб, атмо­сфер­них явищ, астро­но­мі­чних об’єктів, кален­дар­них дат, риту­аль­них пре­дме­тів та ін.; часто про­ти­став­ля­є­ться діду або висту­пає з ним у парі. Баба — назва соло­ми, покла­де­ної на поку­ті, куди у Різдвя­ну ніч ста­ви­ться сніп-дідух. Соло­ма, покла­де­на під ска­тер­ти­ну, сим­во­лі­зує жіно­че нача­ло, а дідух — чоло­ві­че. На засте­ле­но­му соло­мою і ска­тер­ти­ною сто­лі з обов’язковим хлі­бом-сіл­лю пред­ки справ­ля­ли магі­чний обряд, спо­жи­ва­ли риту­аль­ні стра­ви, що було сим­во­лом доста­тку і цілі­сно­сті роди­ни.

Чому печуть вели­ко­дні баби (паски)? Баба — то жер­тва насам­пе­ред покій­ни­кам. Коли така своє­рі­дна жер­тва з’їдається, дух покій­ни­ка про­дов­жує жити в люди­ні, при­но­ся­чи їй спо­кій. На Велик­день печуть жов­ті, білі та чор­ні баби. Жов­ті при­свя­чу­ва­ли­ся небу та Сон­цю; білі — пові­трю, покій­ни­кам, щоб не при­но­си­ли лихо та смерть; чор­ні баби з корі­н­ням та пахо­ща­ми — родю­чій зем­лі, госпо­да­рям, уза­га­лі людям.

Баба — також одне із най­ста­ро­дав­ні­ших божеств дав­ніх укра­їн­ців: мати-пред­ки­ня, бере­ги­ня, охо­рон­ни­ця, покро­ва, хра­ни­тель­ка родин­но­го вогни­ща, подай­ни­ця вся­ко­го добра. З уша­ну­ва­н­ням баби (кам’яний вік) виник культ Мате­рі, що в подаль­шо­му роз­ви­тку стає Боги­нею. Ста­ро­дав­нє сло­во «баб­ка­ти» озна­чає шепо­ті­н­ня, воро­жі­н­ня. За часів матрі­ар­ха­ту Мати-Боги­ня мала свої хра­ми, при яких були засі­ки з хлі­бом (тоб­то жит­тям). Образ пред­ки­ні-мате­рі дійшов до нас у скуль­птур­них зобра­же­н­нях скіф­ських і поло­ве­цьких баб.

Сло­вом «баба» пере­ва­жно нази­ва­ють жіно­чих демо­нів: Баба Яга, лісо­ва баба — жін­ка лісо­ви­ка; бан­на баба — міфо­ло­гі­чний пер­со­наж, який живе у лазні; залі­зна баба — дух, який зна­хо­ди­ться у куку­ру­дзі; житня баба — польо­вий дух; дика баба — істо­та, яка спо­ку­шає моло­дих чоло­ві­ків. Рід­ше «баба» може озна­ча­ти відьму, зна­хар­ку, чарів­ни­цю і т. ін.

На Поліс­сі «Баби» — дру­гий поми­наль­ний день після Дідів. У бол­гар Бабин день — день баби- пови­ту­хи (8/21 січня). Баби — назва сузір’я Пле­яд, яке скла­да­є­ться із семи зірок. «Баба» в укра­їн­ських пожнив­них обря­дах озна­чає остан­ній сніп. «Баба» (разом із «Дідом») — обов’язковий пер­со­наж рядже­н­ня, а також пер­со­наж або назва різних дитя­чих ігор.

Слов­ник Б.Грінченка подає 27 зна­чень сло­ва «баба».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»