Берегиня — богиня добра, захисту людини, оселі, малих дітей від злих сил
Опубліковано: 14 Кві 2015 12:42

Бере­гиня — богиня добра, захи­сту людини, оселі, малих дітей від хво­роб та інших злих сил. Бере­гиня — обе­ріг непо­ру­шної вір­но­сті подружжя. Сим­во­лом бере­гині є родинне бага­ття, в якому людина зна­хо­дить мир, спо­кій, любов і високу мораль. Рушники із зобра­же­н­ням бере­гині виві­шу­вали над вікнами й две­рима. Мідні або гли­няні обе­реги із зобра­же­н­ням богині носили на гру­дях. Най­краща пожер­тва бере­гині — це пахучі трави, осо­бливо полин, люби­сток, м’ята. Зобра­же­ння бере­гині часто поди­бу­ємо на виши­ван­ках та писан­ках. Зобра­же­ння чоти­ри­ру­кої, навіть шести­ру­кої бере­гині можна бачити на деяких архе­о­ло­гі­чних зна­хід­ках із бронзи.

Ім’я бере­гині (у формі мно­жини) нео­дно­ра­зово зга­ду­є­ться у писем­них дже­ре­лах XIXV ст., зокрема у «Слові про ідо­лів» (XII ст.), відо­мому також під назвою «Слово свя­того Гри­го­рія»: «Це ж сло­вени почали тра­пезу ста­вити Роду і рожа­ни­цям раніше їхнього бога Перуна, а ще раніше клали треби [їжу] упи­рям і бере­ги­ням».

Давнє слово брег (берег) озна­чає гора; а тому назва «бере­гиня» могла вико­ри­сто­ву­ва­тися у розу­мінні гір­ських духів — горинь, а також водя­них дів. За наро­дними віру­ва­н­нями, русалки живуть не тільки біля річок, а й у горах, а поді­бні до них мавки живуть біля вер­шин гір; чехи нази­ва­ють високі гори babi-gory, babie gory. На думку О.Афанасьєва, ці бабині, русал­чині гори зістав­ля­ю­ться з наро­дними уяв­ле­н­нями про поло­жи­сті береги річок. Уче­ний також зазна­чає, що у числі веле­тнів наро­дний епос зга­дує, крім бога­тиря Горині, дів-хмар, які нази­ва­лися бере­ги­нями (назва, тото­жна з «баба-гориня»). Про бере­гиню зга­ду­є­ться й у «Веле­со­вій книзі»:

Течуть ріки великі на Русі.
І жур­чать вони, пов­но­во­дні,
співи ста­ро­давні про тих бояр,
що не боя­лись до полів проти готів вихо­дити
і багато літ битися за воль­ні­сть руську.
Ті славні, нічого не бере­гли, ані життя свого.
Так ска­зала їм Бере­гиня.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»