Березень – в народі його ще іменували: капельник, протальник, красовик, соковик, сочень, полютий, березоль, березіль.
Опубліковано: 01 Бер 2010 11:46

На «Мама­є­вій Сло­бо­ді» ще лежить сніг, у затін­ку пові­ток, хат та клунь — зима, а на осон­ні — калю­жі й пер­ші про­та­ли­ни. Сніг під нога­ми вже м’який. Вно­чі ще мороз, а вдень слі­пу­че сві­тить сон­це. Вда­ли­ні сніг зда­є­ться зов­сім синім, а пові­тря сві­же і пахне незви­чно. Нав­ко­ло так сві­тло і якось по-ново­му раді­сно! Соня­чне про­мі­н­ня лагі­дно гріє руки й облич­чя. Воно зов­сім не таке, як взим­ку, а густе, золо­та­ве. З кожним днем соне­чко все вище й вище під­ні­ма­є­ться над вито­ком річки Либідь. Посві­тлі­ша­ли бар­ви неба, ста­ло воно тепер голу­бі­шим. Від тепла сніг почи­нає скрізь тану­ти. Лише в гаях між дере­ва­ми, у гли­бо­ких запа­ди­нах, куди ще не загля­ну­ло соне­чко, лежить сніг.

Ще кіль­ка днів — і заго­мо­нять весе­лі стру­мо­чки. Утво­ря­ться вони від тало­го сні­гу. Коро­тшає ніч, а день все помі­тні­ше при­бу­ває. І ось у бере­зні настає такий час, про який у наро­ді гово­рять, що день з ніч­чю міря­ю­ться, вирівнюються.Це тому, що наве­сні сон­це встає рані­ше. Саме в бере­зні, 21 числа, настає день весня­но­го рів­но­де­н­ня. І тоді на всій зем­ній кулі три­ва­лість дня і ночі одна­ко­ва, рів­но по 12 годин. Та вже через кіль­ка діб день ста­не дов­шим за ніч і нада­лі все збіль­шу­ва­ти­ме­ться…

Зав­ба­чу­ва­ли пого­ду за таки­ми озна­ка­ми:

• Дов­гі буруль­ки — на затя­жну весну.

• Ран­ній грім у бере­зні — на повер­не­н­ня моро­зів.

Також змі­ну пого­ди перед­ба­ча­ли за ста­ном рослин та пове­дін­кою тва­рин.

• Кві­тка мати-й-мачу­ха від­кри­та, усмі­ха­є­ться соне­чку — буде хоро­ша пого­да,

перед него­дою ж росли­на сту­лить кві­тку і пони­кне.

• Якщо про­лі­ски, під­сні­жни­ки, лісо­ві фіал­ки роз­кри­ли свої очки — буде хоро­ша

пого­да, а коли буто­ни закри­ті й при­па­лі — набли­жа­є­ться него­да.

• Воро­ни купа­ю­ться ран­ньою весною — на тепло.

• Голу­би роз­вор­ко­ті­ли­ся — на тепло.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»