Бог вірного подружжя, родинної злагоди, шлюбу, добробуту
Опубліковано: 09 Кві 2015 16:06

Ладо, Лад, Ладо­бог, Жив — бог все­єди­ного ладу, чоло­вік богині Лади. Ладо — бог вір­ного подружжя, родин­ної зла­годи, шлюбу, коха­ння, уся­ких насо­лод та добро­буту. Вірили, що Ладо наве­сні пере­тво­рю­є­ться в зозулю, аби про­ві­щати людині довге життя. Разом із Діду­хом, добрими духами, пре­свя­тим Соне­чком, ласка­вим Міся­цем, ясними зорями, рясним теплим дощи­ком Ладо — шано­ва­ний гість на Свя­тій вечері. Бог Ладо — добро­при­но­сець, посе­ре­дник між богом Сонця і людьми. Добрі духи Лада все­ля­ю­ться в кожну людину, а по смерті знову від­хо­дять у соня­чний край, доки знову не покличе їх Дажбог.

У пісен­них при­спі­вах Лада про­зи­ва­ють дідом, так само як і бога-гро­мо­вика. Його ім’я фігу­рує також у піснях про варі­ння пива, котре, як зазна­чає О. Афа­на­сьєв, є мета­фо­рою дощу. Коли закли­кали весну, дів­чата водили хоро­води з піснями, в яких досить часто повто­рю­є­ться: «Ой, дід, ой Ладо», «Ой, Ладо! Ой, Ладо! Ой, дідо!» Ось фра­гмент купаль­ської пісні, запи­са­ної на Івано-Фран­ків­щині:

Гей, око Лада, Леле Ладове,
Гей, око Ладове, ніч про­па­дає,
Бо око Лада з води вихо­дить,
Ладове свято нам при­но­сить.

Тут Ладо — Сонце. В одній литов­ській пісні, що є яскра­вим виявом балто-слов’янських вза­є­мин у фоль­клорі, до Лада звер­та­ю­ться:

Пасу, пасу мої ове­чки,
Тебе, вовк, не боюсь!
Бог з соня­чними куче­рями
Вірно тебе не допу­стить.
Ладо, Ладо — сонце.

За пере­ка­зами, запи­са­ними у «Сино­псисі» (1674 р.), богу Ладу при­но­сили жер­тви «гото­вя­щі­їся к браку, помо­щію єго мняше себе добро, весе­ліє і любе­зне житіє стя­жати… Ладу поющу: Ладо, Ладо. І того ідола ветхую пре­ле­сть діа­воль­скую на бра­чних весе­ліях, руками пле­щуще і о стол біюще, воспі­ва­ють». За Густин­ським літо­пи­сом (XVII ст.), «Ладо — бог жени­тви, весе­лія, уті­ше­нія і вся­кого бла­го­по­лу­чія. Сему жер­тви при­но­шаху хотя­щія жени­тися, даби єго помо­щію брак добрий і любов­ний бил».

У «Веле­со­вій книзі» про бога Лада зна­хо­димо: «Воло­дарі наші єдино є Хоре і Перун, Яр, Купало, Лад і Дажбо»; «А тому Ладо, до нього при­йшовши, ска­зав йому залити меди водою й усу­ріти їх на сонці, себто суру тво­рити»; «І тому Ладо­богу, який пра­вить лади родинні і бла­го­сті всякі».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»