Бог вірного подружжя, родинної злагоди, шлюбу, добробуту
Опубліковано: 09 Кві 2015 16:06

Ладо, Лад, Ладо­бог, Жив — бог все­єди­но­го ладу, чоло­вік боги­ні Лади. Ладо — бог вір­но­го подруж­жя, родин­ної зла­го­ди, шлю­бу, коха­н­ня, уся­ких насо­лод та добро­бу­ту. Віри­ли, що Ладо наве­сні пере­тво­рю­є­ться в зозу­лю, аби про­ві­ща­ти люди­ні дов­ге жит­тя. Разом із Діду­хом, добри­ми духа­ми, пре­свя­тим Соне­чком, ласка­вим Міся­цем, ясни­ми зоря­ми, рясним теплим дощи­ком Ладо — шано­ва­ний гість на Свя­тій вече­рі. Бог Ладо — добро­при­но­сець, посе­ре­дник між богом Сон­ця і людьми. Добрі духи Лада все­ля­ю­ться в кожну люди­ну, а по смер­ті зно­ву від­хо­дять у соня­чний край, доки зно­ву не покли­че їх Дажбог.

У пісен­них при­спі­вах Лада про­зи­ва­ють дідом, так само як і бога-гро­мо­ви­ка. Його ім’я фігу­рує також у піснях про варі­н­ня пива, котре, як зазна­чає О. Афа­на­сьєв, є мета­фо­рою дощу. Коли закли­ка­ли весну, дів­ча­та води­ли хоро­во­ди з пісня­ми, в яких досить часто повто­рю­є­ться: «Ой, дід, ой Ладо», «Ой, Ладо! Ой, Ладо! Ой, дідо!» Ось фра­гмент купаль­ської пісні, запи­са­ної на Іва­но-Фран­ків­щи­ні:

Гей, око Лада, Леле Ладо­ве,
Гей, око Ладо­ве, ніч про­па­дає,
Бо око Лада з води вихо­дить,
Ладо­ве свя­то нам при­но­сить.

Тут Ладо — Сон­це. В одній литов­ській пісні, що є яскра­вим виявом балто-слов’янських вза­є­мин у фоль­кло­рі, до Лада звер­та­ю­ться:

Пасу, пасу мої ове­чки,
Тебе, вовк, не боюсь!
Бог з соня­чни­ми куче­ря­ми
Вір­но тебе не допу­стить.
Ладо, Ладо — сон­це.

За пере­ка­за­ми, запи­са­ни­ми у «Сино­пси­сі» (1674 р.), богу Ладу при­но­си­ли жер­тви «гото­вя­щі­ї­ся к бра­ку, помо­щію єго мня­ше себе добро, весе­ліє і любе­зне житіє стя­жа­ти… Ладу пою­щу: Ладо, Ладо. І того ідо­ла ветхую пре­лесть діа­воль­скую на бра­чних весе­лі­ях, рука­ми пле­щу­ще і о стол бію­ще, воспі­ва­ють». За Густин­ським літо­пи­сом (XVII ст.), «Ладо — бог жени­тви, весе­лія, уті­ше­нія і вся­ко­го бла­го­по­лу­чія. Сему жер­тви при­но­ша­ху хотя­щія жени­ти­ся, даби єго помо­щію брак добрий і любов­ний бил».

У «Веле­со­вій кни­зі» про бога Лада зна­хо­ди­мо: «Воло­да­рі наші єди­но є Хоре і Перун, Яр, Купа­ло, Лад і Дажбо»; «А тому Ладо, до ньо­го при­йшов­ши, ска­зав йому зали­ти меди водою й усу­рі­ти їх на сон­ці, себ­то суру тво­ри­ти»; «І тому Ладо­бо­гу, який пра­вить лади родин­ні і бла­го­сті вся­кі».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»