Богиня Всесвіту, сонця, добробуту
Опубліковано: 09 Кві 2015 16:21

Лада (Жива) — богиня сві­то­вої гар­мо­нії, краси та любові, Велика Мати всього сущого. А.Фамінцин вва­жав, що Лада — богиня шлюбу і весе­ло­щів, пов ’язана з весня­ними і весіль­ними обря­дами. У ста­ро­дав­ніх коляд­ках та щедрів­ках спів­а­є­ться, що богиня Лада при­не­сла сві­тові живу воду, при­йшовши до людей по веселці з немов­лям на голові, з пше­ни­чним коло­сом та кві­тами. У руці вона три­мала чер­воне яблуко з вино­гра­дною яго­дою. Немовля озна­чало вті­ле­ний світ, а яблуко, як і яйце, — поча­ток усього сущого. У богині Лади двійко неро­злу­чних дітей-бли­знят: Леля, чарівна богиня коха­ння, та Полель, бог сві­тлого дня. Лада — не лише богиня Все­світу та мати Сонця, а й Жива — живи­телька та пода­телька благ, богиня радо­сті, роз­ваг і всі­ля­кого добро­буту. Щорі­чно богиня Лада, коли зустрі­ча­ю­ться перші зорі в сузір’ї Перуна (Стрільця), наро­джує нове Сонце — Сонце зимо­вого сон­це­сто­я­ння. Цей день (24 гру­дня) є також свя­том Сва­рога-Зоді­ака. 12 ночей тво­рили вони разом Все­світ. Свято Вели­кої Лади від­зна­ча­лося з піснями цілий місяць — від 25 травня до 25 червня.

В усіх обря­дах, пов’язаних з дощем, зга­ду­є­ться ім’я Лади. У деяких веснян­ках прямо звер­та­ю­ться до неї як до богині родю­чо­сті, коха­ння і шлюбу:

Бла­го­слови, мати,
Ой мати Лада, мати,
Весну закли­кати!

При зустрічі весни (почи­на­ючи з 1 бере­зня) спів­али обря­дові пісні-веснянки про любов, що її запа­лює Лада у сер­цях дів­чат та хло­пців. У цих піснях часто повто­рю­є­ться при­спів зі сло­вами Лада або Ладо. У бага­тьох місце­во­стях велику богиню нази­ва­ють царів­ною або коро­лів­ною. Цар-дівицю наро­дні казки зобра­жу­ють боги­нею зорі і боги­нею-гром­ни­цею. Далеко, у кра­їні вічного літа, в золо­тому палаці Цар-дівиці збе­рі­га­є­ться жива вода або, згі­дно з іншим пере­ка­зом, вода ця виті­кає з її білих рук і ніг. Шлях до кра­їни Цар-дівиці лежить через широке море (небо), а вхід туди охо­ро­няє два­над­ця­ти­го­ло­вий змій. Сві­тла діва, богиня зорі і разом з тим богиня-гром­ниця (Лада-Фрея), роз­га­ня­ючи нічний морок, від­ми­кає небе­сні ворота на сві­танку, поси­ла­ючи на землю росу і дощ. В холо­дну зимову пору Лада ув’язнена густими хма­рами і тума­нами — до того часу, коли не роз­кві­тне по весні полум’яна кві­тка Перуна.

Як Ілля-про­рок замі­нив у наро­дних повір’ях і міфі­чних пере­ка­зах Перуна, так само вша­ну­ва­ння язи­чни­цької богині весня­них гроз і зем­ної родю­чо­сті Лади пере­не­сене на Пре­чи­сту Діву Марію. В піснях про неї іноді спів­а­є­ться як про сестру Іллі Гро­мо­вика; при роз­по­ділі Все­світу він дав їй грому небе­сного, а на весіллі Місяця їй дістався живий вогонь.

Вихо­дячи з фоль­клор­них даних Лада була загаль­ним балто-слов’янським боже­ством. Також «ладо» — це слово, яким нази­вали дорогу любу особу — не тільки чоло­ві­чої, а й жіно­чої статі. Напри­клад, у казці звер­та­ю­ться до царівни: «Царівно, ладо моє, мостіте мости!» А царівна до царя: «Цареньку, вже й помо­стили, ладо моє, вже й помо­стили!».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»