Було б болото, а чорти будуть!
Опубліковано: 02 Кві 2015 13:42

Боло­то — небез­пе­чне і нечи­сте місце, де водя­ться чор­ти. У леген­дах біло­ру­сів, напри­клад, поши­ре­ний мотив «наплю­ва­н­ня» чор­том боліт: «От де тіль­ки чорт ригнув, там і зро­би­ло­ся боло­то.

В апо­кри­фах боло­то (багню­ка, намул, гли­на) пов’язується з вини­кне­н­ням люди­ни. Зокре­ма, в апо­кри­фі «Як ство­рив Бог Ада­ма» гово­ри­ться: «І пішов Господь Бог очі взя­ти від сон­ця, і зали­шив Ада­ма само­го лежа­ти на зем­лі, та й при­йшов ока­ян­ний сата­на до Ада­ма і обма­зав його багню­кою, наму­лом… І повер­нув­ся Господь до Ада­ма… зняв з ньо­го пакосп сата­нин­ські».

Зв’язок чор­та з боло­том вира­же­ний у при­каз­ках: «Було б боло­то, а чор­ти будуть»; «В тихо­му боло­ті чор­ти водя­ться»; «Сидить, як чорт на гро­шах у боло­ті» і т. ін. Хара­ктер­ні замов­ля­н­ня від злих сил: «Кури-кури­ни­ці, візьміть Йван­ко­ві нічни­ці, несіть на мохи, на боло­та». У схі­дних слов’ян був зви­чай вики­да­ти на боло­та «нечи­сті» речі (ста­рий віник, речі покій­ни­ка) і смі­т­тя, яке назби­ра­ло­ся під час Свя­ток, «щоб не було бур’янів у полі». В деяких місце­во­стях домо­ви­ну «нечи­сто­го» покій­ни­ка — само­губ­ця — від­но­си­ли в боло­ти­сту місце­вість або в ліс, де зако­пу­ва­ли її поряд зі стеж­кою, а на моги­лу накла­да­ли купу гілок і каме­нів.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»