Буську, буську, принеси Маруську!
Опубліковано: 02 Кві 2015 12:48

Бус — в укра­їн­ській міфо­ло­гії, як і Бахус (Діо­ніс) в анти­чній, — боже­ство, з яким пов’язували «зеле­но­го змія» — вино­гра­дну лозу. За мол­дав­ськи­ми віру­ваннями, її при­ніс людям його син Бусел. Леле­ка-бусел був свя­щен­ним пта­хом і в укра­їн­ців. Про ньйо­го відо­ма така леген­да: «Воро­ги ото­чи­ли місто. Вони пере­кри­ли водо­гін і про­по­ну­ва­ли обо­рон­цям зда­ти­ся. Але від­чай­ду­хи вирі­ши­ли бити­ся до остан­ньо­го. І коли вже не було ні хлі­ба, ні води, людей охо­пив пані­чний страх: хоті­ли від­чи­ни­ти воро­гам город­ські воро­та. Але в цей час надле­тів божий посла­нець — бусел з вино­гра­дним гро­ном і лозою в дзьо­бі. Він опи­сав коло й сів. Того гро­на виста­чи­ло, аби кожно­му в ото­че­но­му воро­гом місті дати по ягід­ці, а вино­гра­дна лоза тут же пусти­ла корі­н­ня, зазе­ле­ні­ла, зацві­ла й зро­ди­ла бага­то грон вино­гра­ду. Тепер ворог був не стра­шний, бо горо­дя­ни мали вино».

Дав­ньо­укра­їн­ський Бус, оче­ви­дно, був пов’язаний зі сві­том мер­твих, бо на При­кар­пат­ті збе­ре­гло­ся таке про­кля­т­тя: «Буско би тебе взяв!» Там Чор­то­ві гори, пече­ри й ске­лі, а також каме­ні, які нази­ва­ю­ться Дов­бу­ше­ви­ми та Дия­воль­ськи­ми, — це місця, де покло­ня­ли­ся Бусо­ві.

Укра­їн­ській мові відо­ме таке сло­во, як бусу­йок. Запа­шне зіл­ля нази­ва­ють подвій­но: васи­льок і бусу­йок, хоча бота­ні­чна його назва бази­лік. Ним при­кра­ша­ли дзбан­ки, з яки­ми йшли Щедро­го вечо­ра по свя­че­ну воду. Цю воду збе­рі­га­ли цілий рік, і на свя­то Юрія- Геор­гія нею кро­пи­ли худо­бу, коли вига­ня­ли на пашу. Цією водою кро­пи­ли й вої­нів, коли ті виру­ша­ли на воро­гів. Полов­ці, які дов­ше зали­ша­ли­ся язи­чни­ка­ми, ніж руси­чі, мали назви: бусур­ме­ни, басур­ме­ни, басур­ма­ни. Чай­ки-чов­ни іно­ді нази­ва­ли «бусою», таку дов­бан­ку вико­ри­сто­ву­ва­ли і як домо­ви­ну. Домо­ви­ка уд­мурти нази­ва­ли бустур­га­ном, а бусо­ром чи буса­ром — при­ше­ле­пу­ва­ту люди­ну. «Бус» — це дрі­бний дощ, пил, туман, пара; бусир, бусор — бара­хло, дран­тя; бусий — тем­но-сірий, тем­но-голу­бий.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»