Чарівна ніч на Івана Купала
Опубліковано: 15 Кві 2015 12:37

Купаль­ська ніч — чарів­на ніч на Купа­ла, коли по зем­лі ходить люд­ське щастя, запа­лю­є­ться на папо­ро­ті Кві­тка щастя, Бог від­кри­ває Небе­сну бра­му, і всі молі­н­ня людей будуть почу­ті. У цю загад­ко­ву ніч ходять по зем­лі і Купа­ло, і Яри­ло, і Маре­на. Тоді ж можна зустрі­ти­ся з добри­ми духа­ми Лада — опі­ку­на­ми госпо­дарства і роду. Тоді мають волю всі таєм­ни­чі сили лісів, полів, вод, скель, у тому числі нечи­сті. Відьми зби­ра­ю­ться леті­ти на свій шабаш до Лисої гори. Напе­ре­до­дні Купа­ла гріх лиша­ти­ся в хаті: люди пра­гнуть опро­мі­ни­ти­ся зоря­ним цар­ством духа пред­ків сво­їх. У цей час сила вогню і води, зем­лі і неба купає все нав­кру­ги, дару­ю­чи най­біль­шу родю­чу силу. Роса наби­рає чарів­них вла­сти­во­стей, зіл­ля-кві­ти теж наби­ра­ють цілю­що­сті. Добрі духи зма­га­ю­ться за долю люди­ни зі зли­ми сила­ми аж до тре­тіх пів­нів. Охо­ро­ни­ти себе і своє госпо­дар­ство можна лише в Купаль­ську ніч — тоді буде добре весь май­бу­тній рік.

Обря­до­вість Купаль­ської ночі була спря­мо­ва­на на вияв­ле­н­ня відьом та їх зне­шко­дже­н­ня. Відо­мі повір’я про те, що відьми у цю ніч злі­та­ю­ться «на дере­ви­ну, на топо­лю висо­ку». В укра­їн­ській і біло­ру­ській тра­ди­ції поши­ре­ний мотив «у нашої відьми живіт болить», який близь­кий до повір’я про те, що коли у Купаль­ську ніч кип’ятити на вогни­щі «цідил­ку» або пали­ти речі, які вва­жа­ю­ться сим­во­ла­ми або атри­бу­та­ми відьми, то це викли­кає у «відьом­ських» сіль­ських жінок нестер­пні муки, болі у живо­ті, і вони зму­ше­ні при­йти до вогни­ща про­си­ти поща­ди. Вва­жа­ло­ся, що на купаль­сько­му вогни­щі «відьму зни­щу­ють», так само і всіх злих чарів­ни­ків. Погро­зи і про­кля­т­тя на адре­су відьом хара­ктер­ні, напри­клад, для купаль­сько­го пісен­но­го репер­ту­а­ру Воли­ні:

Ой на виго­ні огонь горить,
У нашой відьми живіт болить.
Ой на виго­ні огонь тухне,
У нашой відьми живіт пухне.
Наше Купай­ло до міся­ця,
Юрков­ські відьми пові­ся­ться,
Нехай пові­ся­ться, нехай зна­ють.
Нехай чужих корів не займа­ють.

Для «пізна­н­ня відьом» у Купаль­ську ніч нама­га­ли­ся пійма­ти жабу (тоб­то відьму, яка обер­ну­ла­ся жабою) і вила­ми «зро­би­ти їй яке-небудь калі­цтво». Якщо з’являлася соба­ка або кішка, хло­пці лови­ли її з кри­ка­ми «Відьма при­йшла!» і заби­ва­ли насмерть.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»