Чарівна ніч на Івана Купала
Опубліковано: 15 Кві 2015 12:37

Купаль­ська ніч — чарівна ніч на Купала, коли по землі ходить люд­ське щастя, запа­лю­є­ться на папо­роті Кві­тка щастя, Бог від­кри­ває Небе­сну браму, і всі молі­ння людей будуть почуті. У цю загад­кову ніч ходять по землі і Купало, і Ярило, і Марена. Тоді ж можна зустрі­тися з добрими духами Лада — опі­ку­нами госпо­дарства і роду. Тоді мають волю всі таєм­ничі сили лісів, полів, вод, скель, у тому числі нечи­сті. Відьми зби­ра­ю­ться летіти на свій шабаш до Лисої гори. Напе­ре­до­дні Купала гріх лиша­тися в хаті: люди пра­гнуть опро­мі­ни­тися зоря­ним цар­ством духа пред­ків своїх. У цей час сила вогню і води, землі і неба купає все нав­круги, дару­ючи най­більшу родючу силу. Роса наби­рає чарів­них вла­сти­во­стей, зілля-квіти теж наби­ра­ють цілю­що­сті. Добрі духи зма­га­ю­ться за долю людини зі злими силами аж до тре­тіх пів­нів. Охо­ро­нити себе і своє госпо­дар­ство можна лише в Купаль­ську ніч — тоді буде добре весь май­бу­тній рік.

Обря­до­ві­сть Купаль­ської ночі була спря­мо­вана на вияв­ле­ння відьом та їх зне­шко­дже­ння. Відомі повір’я про те, що відьми у цю ніч злі­та­ю­ться «на дере­вину, на тополю високу». В укра­їн­ській і біло­ру­ській тра­ди­ції поши­ре­ний мотив «у нашої відьми живіт болить», який близь­кий до повір’я про те, що коли у Купаль­ську ніч кип’ятити на вогнищі «цідилку» або палити речі, які вва­жа­ю­ться сим­во­лами або атри­бу­тами відьми, то це викли­кає у «відьом­ських» сіль­ських жінок нестер­пні муки, болі у животі, і вони зму­шені при­йти до вогнища про­сити пощади. Вва­жа­лося, що на купаль­ському вогнищі «відьму зни­щу­ють», так само і всіх злих чарів­ни­ків. Погрози і про­кля­ття на адресу відьом хара­ктерні, напри­клад, для купаль­ського пісен­ного репер­ту­ару Волині:

Ой на вигоні огонь горить,
У нашой відьми живіт болить.
Ой на вигоні огонь тухне,
У нашой відьми живіт пухне.
Наше Купайло до місяця,
Юрков­ські відьми пові­ся­ться,
Нехай пові­ся­ться, нехай зна­ють.
Нехай чужих корів не займа­ють.

Для «пізна­ння відьом» у Купаль­ську ніч нама­га­лися піймати жабу (тобто відьму, яка обер­ну­лася жабою) і вилами «зро­бити їй яке-небудь калі­цтво». Якщо з’являлася собака або кішка, хло­пці ловили її з кри­ками «Відьма при­йшла!» і заби­вали насмерть.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»