Дана — дарувальниця небесної води, жіноче начало Всесвіту
Опубліковано: 14 Кві 2015 10:54

Дана (Діанна, Діва­нія, Дево­нія, Деванна, Діва) — дару­валь­ниця небе­сної води (дощу), богиня води і річок, жіноче начало Все­світу. Дана разом із вогнем і сві­тлом при­йшла у світ на Водо­хрещу в часи наро­дже­ння Все­світу боги­нею Ладою.

Аби викли­кати дощ, у дав­нину водам Дани кидали хліб — най­більшу люд­ську пожер­тву богам. На думку Я.Головацького, зав­жди пре­кра­сна й свіжа богиня Дана є Дівою і зара­зом дру­жи­ною бога Сонця. Це їхній шлюб свя­тку­ють боги і весь світ на Купала. Сим­во­лом богині Дани є липа, а днем тижня — п’ятниця. Міфі­чна П’ят­ниця — богиня весня­них гроз. Образки незрів­нян­ної кра­суні, непо­ро­чної Діви вішали над кри­ни­цями, де зав­жди мав бути і посуд, щоб подо­ро­жній міг напи­тися води. Вода Дани, осо­бливо дже­рельна, як і вогонь, — вели­кий очи­щу­вач, який про­сві­тляє не тільки тіло, а й розум. Вода Дани буває не лише очи­сна, а й прав­дива, жива і мер­тва, моло­дильна і свята.

Чоло­віча форма імені Дана — Данай — позна­чала сина гре­цького водного бога Посей­дона. Данай був батьком 50 дочок (данаїд) — богинь дже­рел і кри­ниць. Згі­дно з нака­зом батька дана­їди у шлю­бну ніч вбили своїх наре­че­них. За свій зло­чин вони після смерті мусили в цар­стві мер­твих напов­ню­вати водою без­донну бочку. Згі­дно з міфом, дана­їди уосо­блю­ють ріки і дже­рела того цар­ства, які там виси­ха­ють щоліта. Слово Дунай, що є назвою відо­мої річки, і сьо­го­дні вжи­ва­є­ться як загальне позна­че­ння для всіх вели­ких і малих річок; такі при­клади можна зустріти у гали­цьких і поль­ських піснях: «За ріками, за дуна­ями» .

Ім’я Дана в дав­ніх укра­їн­ців було одним із най­поширеніших. У наро­дних піснях при­спі­ву­ють: «Дана, Дана! Ой, Дана! Річка Дана! Шіді, ріді, шіді, ріді, шіді, ріді — Дана!». У ста­ро­дав­ніх коляд­ках та щедрів­ках сво­їми широ­кими та про­зо­рими водами богиня Дана оми­ває вічно­зе­лене Дерево життя. Дослі­дники вва­жають, що слово ДАНА озна­чає: ДА — вода, НА — неня, мати, тобто мати, яка тво­рить річку. В індій­ському епосі асурка Дану пов’язана з пер­ві­сними водами і тото­жна укра­їн­ській Дані. Є при­пу­ще­ння, що чимало індій­ських міфів було ство­рено на бере­гах Дні­пра, насам­пе­ред міф про битву най­мо­гу­тні­шого асура сина Дану Індри з Врі­трою, якого пов’язують з Дні­про­вими поро­гами. Врі­тра озна­чає Загата, Пере­шкода. Поді­бні міфи і досі збе­рі­гає укра­їн­ський фоль­клор.

Культ богині Дани, вті­ле­ної води, відо­мий з IV тис. до н. е., вже з III тис. до н. е. й до XX ст. був ціло­рі­чним уша­ну­ва­н­ням і вели­ча­н­ням води в риту­аль­них обря­дах. Анти­чний міф про Діану (Арте­міду) існу­вав також і в дав­ній Укра­їні. У Деванні (Дані) вба­чали Непо­ро­чну Діву й дру­жину, що явила на світ коха­ння. Я.Головацький зазна­чає: «Богиню ту запо­зи­чено гре­ками в Скі­фії разом з Апол­ло­ном і Лато­ною (Ладою) кра­їни Гіпер­бо­реїв».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»