Дід — предок, патріарх, мудрець, родоначальник, старійшина роду
Опубліковано: 08 Кві 2015 14:27

Дід — пре­док, патрі­арх, мудрець, родо­на­чаль­ник, ста­рій­ши­на роду. З дав­ніх-давен укра­їн­ці вша­но­ву­ва­ли сво­їх пра­щу­рів. У кожно­му селі чи навіть у роди­ні були свої діди-мудре­ці, які вмі­ли віщу­ва­ти та про­гно­зу­ва­ти різні яви­ща та події. Від­так образ Діда бачи­мо в різно­ма­ні­тних наро­дних обря­до­дій­ствах, у бага­тьох опо­від­ях та пере­ка­зах. Ста­рень­кий дідусь у біло­му поло­тня­но­му одя­зі, під­пе­ре­за­но­му житнім пере­ве­слом, ходить полем, коли коло­си­ться та визрі­ває збіж­жя, та ретель­но обла­скує коло­ски, щоб вони швид­ше нали­ва­ли­ся добір­ним зер­ном. Нерід­ко польо­во­го Діда можна зустрі­ти і під час жнив, осо­бли­во в обі­дню пору, коли жен­чи­ки спо­чи­ва­ють. Тоді він обдив­ля­є­ться скла­де­ні в копи сно­пи, під­прав­ляє їх, під­во­ру­шує, щоб швид­ше сохли.

Наші пред­ки вша­но­ву­ва­ли покій­ни­ків про­тя­гом усьо­го госпо­дар­сько­го року. Імен­ні поми­наль­ні обря­ди від­зна­ча­ли­ся на 3-й, 7-й, 9-й, 20-й, 40-й, 70-й дні та річни­цю. Існу­ва­ли осо­бли­ві мето­ди, за допо­мо­гою яких можна поба­чи­ти помер­лих роди­чів. Для цьо­го потрі­бно опів­но­чі або сісти на печі та диви­ти­ся на две­рі через ярмо, або одя­гну­ти на себе спря­де­ний із моху пояс, або диви­ти­ся на дім із вули­ці через зам­ко­ву щіли­ну або вікно. Каза­ли, що бачи­ти душі помер­лих можуть тіль­ки пра­ве­дні люди або ті, кому суди­ло­ся помер­ти в цьо­му році.

Сніп-дідух вва­жа­є­ться уосо­бле­н­ням Діда-Бога, Бога-Твор­ця, Бога пер­шо­по­ча­тків.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»