Дідо-Всевідо — Бог-Творець, володар земних і космічних таємниць
Опубліковано: 10 Кві 2015 15:09

Дідо-Все­ві­до — Бог-Тво­рець, воло­дар зем­них і космі­чних таєм­ниць. Окре­мі дослі­дни­ки вва­жа­ли все­ося­жно­го Рода боже­ством Все­сві­ту, Сві­тла, Дідом- Все­ві­дом, яко­му ста­ви­ли куми­ри і при­свя­чу­ва­ли най­са­краль­ні­ший день тижня — неді­лю. На дум­ку Б.Рибакова, слов’яни покло­ня­ли­ся Роду-Сві­то­ви­ду як най­ви­що­му вер­хов­но­му боже­ству. Зна­н­ня у дав­ни­ну нази­ва­ли віда­ми. Носі­я­ми їх були віду­ни, віщу­ни, відьми.

У наро­дних каз­ках Дідо-Все­ві­до висту­пає то як бог Сон­ця, то як бог вогню: уран­ці про­ки­да­є­ться юним, а вве­че­рі повер­та­є­ться додо­му сивим дідом. Каз­ко­вий герой при­хо­дить до ньо­го, щоб дізна­ти­ся, чому всо­хло дже­ре­ло живої води, чому ябл­ду­ду­ня не родить моло­диль­них пло­дів, хто викрав чарів­ну цари­цю або як вилі­ку­ва­ти­ся від тяж­кої хво­ро­би. До Діда-Все­ві­да звер­та­ю­ться як до воло­да­ря пре­сві­тло­го раю, як до пред­став­ни­ка суду Божо­го, що управ­ляє Все­сві­том. О.Афанасьєв пого­джу­є­ться з тими дослі­дни­ка­ми, які вва­жа­ють, що одна риса у каз­ці про Діда-Все­ві­да запо­зи­че­на із пере­ка­зів про дра­ко­на і пере­не­се­на на Сон­це: це вири­ва­н­ня золо­тих воло­сків із голо­ви.

Про те, що золо­то­во­ло­сий Дідо-Все­ві­до в дав­ни­ну уяв­ляв­ся боже­ством долі, дізна­є­мо­ся з при­по­від­ок: «І в моє вікон­це засві­тить сон­це»; «Колись і на нас соне­чко гля­не» тощо. Діда-Все­ві­да нази­ва­ють пра­ве­дним. Відо­мі закля­т­тя: «Щоб ти не діждав соне­чка пра­ве­дно­го поба­чи­ти!»; «Щоб над тобою світ не сві­тив і сон­це пра­ве­дне не схо­ди­ло!» Дідо-Все­ві­до — тво­рець вро­жа­їв, дава­тель їжі, засту­пник усіх бідних і само­тніх, осо­бли­во дітей-сирі­ток. До ньо­го звер­та­ю­ться дітки з моли­твою: «Соне­чко-соне­чко! Виглянь у віко­не­чко: твої дітки пла­чуть, їсти-пити хочуть».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»