Дідо-Всевідо — Бог-Творець, володар земних і космічних таємниць
Опубліковано: 10 Кві 2015 15:09

Дідо-Все­відо — Бог-Тво­рець, воло­дар зем­них і космі­чних таєм­ниць. Окремі дослі­дники вва­жали все­ося­жного Рода боже­ством Все­світу, Сві­тла, Дідом- Все­ві­дом, якому ста­вили кумири і при­свя­чу­вали най­са­краль­ні­ший день тижня — неділю. На думку Б.Рибакова, слов’яни покло­ня­лися Роду-Сві­то­виду як най­ви­щому вер­хов­ному боже­ству. Зна­ння у дав­нину нази­вали відами. Носі­ями їх були відуни, віщуни, відьми.

У наро­дних каз­ках Дідо-Все­відо висту­пає то як бог Сонця, то як бог вогню: уранці про­ки­да­є­ться юним, а вве­чері повер­та­є­ться додому сивим дідом. Каз­ко­вий герой при­хо­дить до нього, щоб дізна­тися, чому всо­хло дже­рело живої води, чому ябл­ду­дуня не родить моло­диль­них пло­дів, хто викрав чарівну царицю або як вилі­ку­ва­тися від тяж­кої хво­роби. До Діда-Все­віда звер­та­ю­ться як до воло­даря пре­сві­тлого раю, як до пред­став­ника суду Божого, що управ­ляє Все­сві­том. О.Афанасьєв пого­джу­є­ться з тими дослі­дни­ками, які вва­жа­ють, що одна риса у казці про Діда-Все­віда запо­зи­чена із пере­ка­зів про дра­кона і пере­не­сена на Сонце: це вири­ва­ння золо­тих воло­сків із голови.

Про те, що золо­то­во­ло­сий Дідо-Все­відо в дав­нину уяв­лявся боже­ством долі, дізна­є­мося з при­по­відок: «І в моє віконце засві­тить сонце»; «Колись і на нас соне­чко гляне» тощо. Діда-Все­віда нази­ва­ють пра­ве­дним. Відомі закля­ття: «Щоб ти не діждав соне­чка пра­ве­дного поба­чити!»; «Щоб над тобою світ не сві­тив і сонце пра­ве­дне не схо­дило!» Дідо-Все­відо — тво­рець вро­жаїв, дава­тель їжі, засту­пник усіх бідних і само­тніх, осо­бливо дітей-сирі­ток. До нього звер­та­ю­ться дітки з моли­твою: «Соне­чко-соне­чко! Виглянь у віко­не­чко: твої дітки пла­чуть, їсти-пити хочуть».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»