Діванна (Діана) — Непорочна Діва, богиня рослинності
Опубліковано: 10 Кві 2015 16:17

Діван­на (Діва, Дева­на, Діво­нія, Діа­на) — Непо­ро­чна Діва, боги­ня рослин­но­сті, воро­жби­та нічно­го цар­ства. Діва­ни — дав­ньо­укра­їн­ські боже­ства, яким при­свя­чу­ва­ли­ся тро­ян­ди, шипши­на і чер­во­ні яблу­ка — сим­вол зем­ної родю­чо­сті. Діван­на — боги­ня діво­чої цно­тли­во­сті, чисто­ти, покро­ви­тель­ка моло­дих мате­рів та ново­на­ро­дже­них дітей. Уша­но­ву­ва­ли Діван­ну в ніч на 9 вере­сня разом із Вели­кою Матір’ю, боги­нею жіно­чої долі Моко­шею. Опі­ку­є­ться ними сам могу­тній бог Род. У більш від­да­ле­ні часи Діві-Діван­ні покло­нялись як боги­ні мислив­ства. Зго­дом, коли зем­ля опро­мі­ни­ла­ся сві­тлом Дажбо­га, чарів­на Діва ста­ла водно­час дру­жи­ною бога Сон­ця.

У захі­дних слов’ян також була боги­ня мислив­ства, тото­жна гре­цькій Арте­мі­ді. Лужи­ча­ни вша­но­ву­ва­ли юну і пре­кра­сну Дзі­ви­цю, яка люби­ла полю­ва­ти у сві­ту­ті міся­чної ночі на баских конях. У чехів уша­но­ву­ва­ла­ся Дева­на, у поля­ків — Дзє­во­на, яку авто­ри хро­нік порів­ню­ють з іта­лій­ською боги­нею родю­чо­сті і під­зем­но­го цар­ства Цере­рою. Саме ім’я свід­чить про близь­кість її до рим­ської боги­ні рослин­но­сті Діа­ни.

Про боги­ню-діви­цю збе­ре­гло­ся таке повір’я: «Діви­цею зва­ла­ся кра­сна, моло­да кня­ги­ня, що, озбро­є­на луком і стрі­ла­ми, ходить по лісах. їй това­ри­шать щонай­кра­щі гон­чі соба­ки і випо­ло­шу­ють з густих лісів зві­ри­ну. Вона полює в полу­дне­ву пору і по ночах при сві­тлі міся­ця».

З тих пра­дав­ніх часів непро­хі­дні ліси у бага­тьох місце­во­стях і досі зву­ться діви­чи­ми. Без­ліч пагор­бів і урочищ з назва­ми Дівин, Дівич, Дівин­го­род зна­хо­ди­мо у Киє­ві, Три­піл­лі, Кане­ві, Сахнів­ці. Покло­ня­ли­ся та при­но­си­ли жер­тви боги­ні Діві-Діван­ні і тав­ри, які насе­ля­ли Крим­ський пів­острів у IXIII ст. до н.е. Хер­со­не­сці запо­зи­чи­ли цей культ у тав­рів і еллі­ні­зу­ва­ли його. Боги­ня Діва була покро­ви­тель­кою і голов­ним боже­ством Хер­со­не­са. Покло­ні­н­ня Діві-Діван­ні від­би­ло­ся в таких назвах по всій Укра­ї­ні, як Дів­ка, Діву­ха, Діви­чка, Діви­ця, Діво­шин, Дів­чий, Діво­ча, а осо­бли­во бага­то таких назв у Кри­му: Пар­те­ніт, Пар­фе­ній (від гр. партенос—діва), Киз-Куле, Киз-Таш, Киз-Кер­мен, Киз-Аул (киз — від тюрк. дів­чи­на, діво­чий) тощо.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»