Діванна (Діана) — Непорочна Діва, богиня рослинності
Опубліковано: 10 Кві 2015 16:17

Діванна (Діва, Девана, Діво­нія, Діана) — Непо­ро­чна Діва, богиня рослин­но­сті, воро­жбита нічного цар­ства. Дівани — дав­ньо­укра­їн­ські боже­ства, яким при­свя­чу­ва­лися тро­янди, шипшина і чер­воні яблука — сим­вол зем­ної родю­чо­сті. Діванна — богиня діво­чої цно­тли­во­сті, чистоти, покро­ви­телька моло­дих мате­рів та ново­на­ро­дже­них дітей. Уша­но­ву­вали Діванну в ніч на 9 вере­сня разом із Вели­кою Матір’ю, боги­нею жіно­чої долі Моко­шею. Опі­ку­є­ться ними сам могу­тній бог Род. У більш від­да­лені часи Діві-Діванні покло­нялись як богині мислив­ства. Зго­дом, коли земля опро­мі­ни­лася сві­тлом Дажбога, чарівна Діва стала водно­час дру­жи­ною бога Сонця.

У захі­дних слов’ян також була богиня мислив­ства, тото­жна гре­цькій Арте­міді. Лужи­чани вша­но­ву­вали юну і пре­кра­сну Дзі­вицю, яка любила полю­вати у сві­туті міся­чної ночі на баских конях. У чехів уша­но­ву­ва­лася Девана, у поля­ків — Дзє­вона, яку автори хро­нік порів­ню­ють з іта­лій­ською боги­нею родю­чо­сті і під­зем­ного цар­ства Цере­рою. Саме ім’я свід­чить про близь­кі­сть її до рим­ської богині рослин­но­сті Діани.

Про богиню-дівицю збе­ре­глося таке повір’я: «Діви­цею зва­лася кра­сна, молода кня­гиня, що, озбро­єна луком і стрі­лами, ходить по лісах. їй това­ри­шать щонай­кращі гончі собаки і випо­ло­шу­ють з густих лісів зві­рину. Вона полює в полу­дневу пору і по ночах при сві­тлі місяця».

З тих пра­дав­ніх часів непро­хі­дні ліси у бага­тьох місце­во­стях і досі зву­ться діви­чими. Без­ліч пагор­бів і урочищ з назвами Дівин, Дівич, Дівин­го­род зна­хо­димо у Києві, Три­піллі, Каневі, Сахнівці. Покло­ня­лися та при­но­сили жер­тви богині Діві-Діванні і таври, які насе­ляли Крим­ський пів­острів у IXIII ст. до н.е. Хер­со­не­сці запо­зи­чили цей культ у тав­рів і еллі­ні­зу­вали його. Богиня Діва була покро­ви­тель­кою і голов­ним боже­ством Хер­со­неса. Покло­ні­ння Діві-Діванні від­би­лося в таких назвах по всій Укра­їні, як Дівка, Дівуха, Діви­чка, Дівиця, Діво­шин, Дів­чий, Дівоча, а осо­бливо багато таких назв у Криму: Пар­те­ніт, Пар­фе­ній (від гр. партенос—діва), Киз-Куле, Киз-Таш, Киз-Кер­мен, Киз-Аул (киз — від тюрк. дів­чина, діво­чий) тощо.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»