Дводушник — людина, яка вміщує у собі «дві душі
Опубліковано: 01 Кві 2015 12:49

Дво­ду­шник— люди­на, яка вмі­щує у собі «дві душі»: люд­ську і демо­ні­чну (або з дво­ма сер­ця­ми). Число два (на про­ти­ле­жність від один або три) вва­жа­ло­ся бісів­ським, «нечи­стим» або ж наді­ле­ним над­при­ро­дною силою (два зро­слі коло­ски, подвій­ний горі­шок і т. ін.). Дво­ду­шник удень пово­ди­ться як зви­чай­на люди­на, а вно­чі він одра­зу заси­нає гли­бо­ком сном, так що його не можна роз­бу­ди­ти. У цей час він бро­дить поза сво­їм тілом або у сво­їй подо­бі, або у вигля­ді пса, зай­ця, коня і т. ін. Відьма-дво­ду­шни­ця пере­вті­лю­є­ться у кішку, соба­ку, летю­чу мишу або коле­со, кочер­гу, клу­бок. Якщо таку люди­ну хтось нама­га­є­ться затри­ма­ти, вона може вби­ти, напри­клад, силою вітру. Дво­ду­шни­ка можна роз­бу­ди­ти, лише роз­вер­нув­ши його тіло на 180 гра­ду­сів. У цьо­му випад­ку він буде хво­рі­ти не мен­ше двох тижнів. Іно­ді після смер­ті душа дво­ду­шни­ка стає упи­рем, який живе то в моги­лі, то під водою, то в глу­хих місцях. Такий упир п’є кров, викли­кає хво­ро­би у дітей, паді­н­ня худо­би. У Кар­па­тах дво­ду­шни­ком є також вітря­ник, який під­ні­має силь­ний вітер і летить у ньо­му неви­ди­мо. Осо­бли­во небез­пе­чною збро­єю дво­ду­шни­ків-зду­ха­чів є запа­ле­на з обох кін­ців скі­пка, якою вони запо­ді­ю­ють рани.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»