Дика баба – дух землі
Опубліковано: 24 Бер 2015 16:23

Дика Баба. В укра­їн­ців Кар­пат побу­тує сюжет про так зва­ну дику бабу. Якось один госпо­дар зло­вив її в горо­сі й при­вів додо­му, де вона ста­ла сум­лін­ною слу­жни­цею. А на Свя­тий вечір ґазди­ня покли­ка­ла челядь: «Про­шу вас усіх до вече­рі». Від­ра­зу позлі­та­ли­ся чор­ти, але госпо­да­рі їх не бачи­ли, крім дикої баби, яка дуже смі­я­ла­ся. Коли її спи­та­ли, чого вона так смі­є­ться, від­по­ві­ла, що тре­ба було ска­за­ти: «Про­шу вас усіх хре­ще­них до вече­рі».

Дослі­дни­ки вва­жа­ють, що мешка­н­ня цієї істо­ти в горо­сі вка­зує на зв’язок з полем, тоб­то вона яко­юсь мірою є духом зем­лі. У такій іпо­ста­сі дика баба висту­пає в бага­тьох повір’ях, поши­ре­них у Захі­дній Укра­ї­ні. Напри­клад, щоб діти «не йшли в горох, то стра­ші­ют їх, що там дика баба стойит з дзе­лі­зним мако­го­ном, як лусне котре по хреб­ті, а то лише цяпне». Водно­час слід зазна­чи­ти пев­ний зв’язок дикої баби з літа­ви­цею — спо­ку­сни­цею чоло­ві­ків. Недар­ма її зна­хо­дить госпо­дар.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»