Дим в народних уявленнях пращурів
Опубліковано: 08 Кві 2015 15:52

Дим — у наро­дних уяв­ле­н­нях озна­чає спа­сі­н­ня люди­ни із зем­но­го жит­тя у вічність і без­кі­не­чність. То своє­рі­дна моли­тва у спіль­но­сті з пові­трям і вогнем, про­ха­н­ня до богів, щоб очи­сти­ли душу. Комин, через який про­хо­дить дим, — це сим­вол пере­хо­ду із тим­ча­со­во­го жит­тя у без­смер­тя. Люди віри­ли, що через піч і комин здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дній зв’язок із небе­сним сві­том. Як вогонь супро­во­джу­є­ться димом, так і душа вихо­дить із тіла димом і парою.

Відьми вилі­та­ють та при­лі­та­ють зно­ву в хату лише через комин. У наро­дній загад­ці про дим його при­рів­ню­ють до чор­та: «Чорт циба­тий, виги­на­ться схиль­ний». У бага­тьох пере­ка­зах роз­по­від­а­є­ться, як чор­ти, пере­вті­лю­ю­чись у тон­кий дим, мит­тє­во зни­ка­ють: «Біс же ізи­де аки тьма із сосу­да». Дим у наро­ді нази­ва­ють ще куре­вом. Із слов­ни­ка Грін­чен­ка: «То гуля­ла ска­же­на наша недо­ля… то роз­сте­ле­ться по сте­пу пекель­ним чадом, і на деся­тки літ не опом’ятається народ од того дия­воль­сько­го куре­ва». 

Сто­сов­но вини­кне­н­ня диму в одній з легенд укра­їн­ців Кар­пат роз­по­від­а­є­ться про те, як одно­го разу взим­ку нечи­стий при­йшов до Госпо­да погрі­ти­ся біля бага­т­тя та й став плю­ва­ти у вогонь. Від того плю­ва­н­ня з’явився дим.

У ста­ро­дав­ні часи воро­жі­н­ня, здій­сне­ні над жер­тов­ним димом, віщу­ва­ли про поча­ток яко­їсь важли­вої спра­ви. За димом довід­у­ва­ли­ся, якою буде пого­да; димом вику­рю­ва­ли вся­кі немо­чі рога­тої худо­би.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»