Дим в народних уявленнях пращурів
Опубліковано: 08 Кві 2015 15:52

Дим — у наро­дних уяв­ле­н­нях озна­чає спа­сі­ння людини із зем­ного життя у вічні­сть і без­кі­не­чні­сть. То своє­рі­дна моли­тва у спіль­но­сті з пові­трям і вогнем, про­ха­ння до богів, щоб очи­стили душу. Комин, через який про­хо­дить дим, — це сим­вол пере­ходу із тим­ча­со­вого життя у без­смертя. Люди вірили, що через піч і комин здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дній зв’язок із небе­сним сві­том. Як вогонь супро­во­джу­є­ться димом, так і душа вихо­дить із тіла димом і парою.

Відьми вилі­та­ють та при­лі­та­ють знову в хату лише через комин. У наро­дній загадці про дим його при­рів­ню­ють до чорта: «Чорт циба­тий, виги­на­ться схиль­ний». У бага­тьох пере­ка­зах роз­по­від­а­є­ться, як чорти, пере­вті­лю­ю­чись у тон­кий дим, мит­тєво зни­ка­ють: «Біс же ізиде аки тьма із сосуда». Дим у народі нази­ва­ють ще куре­вом. Із слов­ника Грін­ченка: «То гуляла ска­жена наша недоля… то роз­сте­ле­ться по степу пекель­ним чадом, і на деся­тки літ не опом’ятається народ од того дия­воль­ського курева». 

Сто­совно вини­кне­ння диму в одній з легенд укра­їн­ців Кар­пат роз­по­від­а­є­ться про те, як одного разу взимку нечи­стий при­йшов до Господа погрі­тися біля бага­ття та й став плю­вати у вогонь. Від того плю­ва­ння з’явився дим.

У ста­ро­давні часи воро­жі­ння, здій­снені над жер­тов­ним димом, віщу­вали про поча­ток яко­їсь важли­вої справи. За димом довід­у­ва­лися, якою буде погода; димом вику­рю­вали всякі немочі рога­тої худоби.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»