Гаруспіція – ворожба і провіщення по нутрощах тварин
Опубліковано: 02 Кві 2015 10:40

Гару­спі­ція – воро­жба і про­ві­ще­н­ня по нутро­щах тва­рин. З дав­ньої доби збе­ріг­ся зви­чай на свя­то наро­дже­н­ня Міся­ця — Щедрий вечір — при­но­си­ти в жер­тву богам поро­ся. Кабан, осо­бли­во дикий, — сим­вол Сон­ця. Його дов­га і гостра щети­на сим­во­лі­зу­ва­ла соня­чне про­мі­н­ня. Основ­ни­ми об’єктами гару­спі­ції були печін­ка, сер­це, леге­ні, селе­зін­ка.

Воро­жі­н­ня по сви­ня­чій селе­зін­ці було добре відо­ме у Гали­чи­ні. Митро­по­лит Іла­ріон наво­дить такий опис цьо­го гада­н­ня (1939): «Коли цей, укри­тий тай­ною силою пере­д­ска­зу­ва­ти пого­ду, орган гру­бий з одно­го кін­ця й тон­кий з дру­го­го, то це ясне як сон­це, що й зима буде ніби тяж­ка з одно­го, але жилу­ва­та з дру­го­го кін­ця. Як селе­зін­ка, ска­жім, тон­ка з поча­тку, то сні­гу може не бути аж до св. Вве­де­н­ня, але за те він може лежа­ти на зем­лі аж до св. Юрія, а коли про­тив­но, то сніг може впа­сти коли-небудь зараз по св. Покро­ві й сто­пи­ти­ся перед св. Бла­го­ві­ще­н­ням. Та кін­ці не гра­ють тут вели­кої ролі, — голов­но сере­ди­на, і коли вона пока­же­ться гру­ба на сере­ди­ні з тон­ки­ми кін­ця­ми, то зима буде тяж­ка на сере­ди­ні, а кін­ці будуть м’які, мов роз­мо­ро­же­на бара­бо­ля». «Колії, що колють сви­ней, зав­жди вмі­ють гада­ти по нутрі у сви­ней, — це тра­ди­ція з гли­бо­кої дав­ни­ни», — заува­жує Іла­ріон.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»