Хлів (стайня): різновиди та пов’язані вірування
Опубліковано: 31 Сер 2009 20:48

При­мі­ще­н­ня для утри­му­ва­н­ня дома­шньої худо­би. На При­кар­пат­ті зва­ли­ся стай­ня­ми, поде­ку­ди на Поліс­сі – одри­ня­ми, у Кар­па­тах – коша­ра­ми. Буду­ва­ли хлі­ви з тих же мате­рі­а­лів, що й хати. На Пів­дні Укра­ї­ни їх при­мі­ще­н­ня були або зем­ля­ні, або оче­ре­тя­ні. В сере­дній сму­зі — май­же всю­ди пле­те­ні з лози або хми­зу, на пів­но­чі і в Кар­па­тах — зруб­ні, кар­ка­сно-дильо­ва­ні, скла­де­ні з бру­сів. На Надні­прян­щи­ні як пра­ви­ло хлів вико­ри­сто­ву­вав­ся для худо­би, а стай­ня для волів та коней.

Пле­те­ні хлі­ви обма­зу­ва­ли­ся рід­ко, зокре­ма ті, в яких утри­му­ва­ли корів та овець. Іно­ді їх роби­ли з подвій­ної ого­ро­жі, наби­ва­ю­чи про­стір між пло­та­ми гно­єм із зем­лею. На Подністров’ї хлі­ви буду­ва­ли з каме­ню, який був пере­ва­жно з при­чіл­ко­во­го боку. Будів­ля обла­дну­ва­ла­ся «про­ду­ха­ми» (спе­ці­аль­ни­ми дерев’яними тру­ба­ми на сте­лі), яки­ми виво­ди­лось засто­я­не, важ­ке пові­тря зі стай­ні.

Вірування

В хлі­ві, за віру­ва­н­ня­ми укра­їн­ців, селив­ся хлів­ник — охо­ро­нець дома­шньої худо­би, покро­ви­те­лем якої був бог Велес. Хлів­ник не зав­жди дру­жно спів­і­снує з домо­ви­ком. Госпо­дар, коли чув посту­ки та пища­н­ня на гори­щі, казав: «Це домо­вик з хлів­ни­ком бор­са­ю­ться». Хлів­ник зав­жди нама­га­є­ться спри­я­ти, щоб пло­ди­ла­ся свій­ська худо­ба, а тому госпо­дар мав визна­чи­ти­ся, якої масті заво­ди­ти тва­рин, щоб дого­ди­ти хлів­ни­ку. Щодо­сві­та, посі­пу­ю­чи пів­нів за хво­сти, хлів­ник зму­шу­вав їх пода­ва­ти голос — «щоб буди­ли госпо­да­рів до пра­ці». При пере­їзді на інше поме­шка­н­ня госпо­дар зав­жди при­про­шу­вав з собою, крім домо­ви­ка, ще й хлів­ни­ка.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»