Гріх і заборони, застереження, пов’язані з ним
Опубліковано: 01 Кві 2015 13:47

Гріх — ціла низ­ка забо­рон і засте­ре­жень, яка про­тя­гом віків сфор­му­ва­ла­ся в наро­ді. Грі­хом вва­жа­ло­ся пра­цю­ва­ти в неді­лю та свя­та. Забо­ро­ня­ло­ся їсти яблу­ка до Спа­са, бо спо­жи­ва­н­ня недо­зрі­лих пло­дів могло викли­ка­ти захво­рю­ва­н­ня. Не годи­ло­ся також купа­ти­ся до Купа­ла, що також, без сум­ні­ву, є виправ­да­ним, оскіль­ки рані­ше вода ще недо­ста­тньо про­грі­ва­є­ться.

Деякі про­фі­ла­кти­чні засо­би від грі­ха від­по­від­а­ли пев­ним вимо­гам гігі­є­ни. Це такі загаль­но­ві­до­мі зви­чаї, як необ­хі­дність закри­ва­ти посуд з їжею чи від­ро з водою (щоб туди не потра­пив чорт), забо­ро­на їсти кіль­ком одні­єю лож­кою (щоб не посва­ри­ти­ся) або забо­ро­на мити посуд після захо­ду сон­ця, ути­ра­ти­ся бра­там чи дру­зям одним рушни­ком (бо обов’язково посва­ря­ться). Щоб не зустрі­ти відьму, не можна було, не вмив­шись, вихо­ди­ти з хати. Перед тим як саджа­ти у піч хліб, тре­ба було дочи­ста вишкреб­ти діжу і закри­ти її, бо іна­кше як у сім’ї хтось помре, то в покій­ни­ка буде від­кри­тий рот. Забо­ро­ня­ло­ся вики­да­ти крізь вікно кіс­тки, щоб вов­ки не поїли худо­би. Гріх пода­ва­ти мило­сти­ню стар­це­ві через поріг. Гріх їсти під час гро­зи, а також пали­ти піч, — може пока­ра­ти грім. Грі­шною, вва­жа­ло­ся, може бути не тіль­ки люди­на, а й змія. Змія, яка вку­сить кого-небудь у день св. Мари­ни (17 липня), — грі­шна. Укус її смер­тель­ний, вона — про­кля­та, і зем­ля її не прийме до себе. Людей, які зро­би­ли вели­кий гріх, також не при­ймає зем­ля. Після свя­то­чних ігор ті, хто рядив­ся «нечи­стою силою», зми­ва­ли свій гріх купа­н­ням в опо­лон­ці.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»