Громові стріли
Опубліковано: 01 Кві 2015 12:44

Гро­мо­ві стрі­ли (Перу­но­ві стрі­ли) — гру­бі про­дов­гу­ва­ті каме­ні з отво­ром посе­ре­ди­ні, що, за повір’ями, пада­ють із хмар під час гро­зи на вся­ку нечи­сту силу. Вони захо­дять гли­бо­ко в зем­лю, а через три або сім років повер­та­ю­ться на її поверх­ню. Пред­ки були пере­ко­на­ні, що на зга­ри­щі, яке утво­ри­ло­ся після уда­ру бли­скав­ки, і вза­га­лі після гро­зи можна зна­йти гро­мо­ву стрі­лу. Їй при­пи­су­ва­ли­ся магі­чні (ними чарів­ни­ці від­вер­та­ли гро­зу і поже­жі) та ліку­валь­ні вла­сти­во­сті. Напри­клад, якщо хво­ро­му на задав­ку (ангі­ну) дати напи­ти­ся води, пере­ли­тої крізь такий камінь, йому полег­шає. Гро­мо­ву стріл­ку ради­ли носи­ти при собі як засіб від про­па­сни­ці. При болях засту­дно­го хара­кте­ру («коль­ках») нашкрі­ба­ли поро­шку зі «стріл­ки» і нати­ра­ли ним болю­чі місця.

Вва­жа­ло­ся, що гро­мо­ві стрі­ли бува­ють двох видів: від вогнен­них вини­ка­ють поже­жі, а камін­ні або чавун­ні вби­ва­ють людей, роз­тро­щу­ють дере­ва. На випа­док гро­зи ста­ра­ли­ся запа­сти­ся лада­ном, яким поси­па­ли вугі­л­ля у печі або роз­жа­ре­ну ско­во­рід­ку, тому що «чорт лада­ну бої­ться».

Май­же повсю­дно як обе­ріг на хвір­тці або на хатніх две­рях при­би­ва­ли залі­зну ско­бу або під­ко­ву, щоб хво­ро­ба не вхо­ди­ла в хату. А укра­їн­ці Кар­пат біля вхо­ду до гра­жди віша­ли про­би­тий наскрізь посе­ре­ди­ні камінь (цей отвір, мов­ляв, від того, що «через камінь весел­ка воду пила»). Вза­га­лі отво­ро­ві кру­глої фор­ми нада­вав­ся осо­бли­вий зміст. У ньо­му вба­ча­ли сим­вол Сон­ця, запо­ру­ку всьо­го добро­го і раді­сно­го, як то весел­ка-рай­ду­га, що про­би­ла­ся крізь камінь попи­ти води­чки.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»