Гикавка — нечистий дух, який чаклуни насилають своїм ворогам
Опубліковано: 24 Бер 2015 15:54

Гикав­ка — резуль­тат дії, часто шкі­дли­вої, з боку інших людей; нечи­стий дух, який чаклу­ни наси­ла­ють сво­їм воро­гам і про­тив­ни­кам; біс все­ля­є­ться в люди­ну і мучить її. Швид­ко летить він на кри­лах вітру, і пер­ший зустрі­чний роби­ться його жер­твою. Іно­ді наго­во­рю­ють гикав­ку на каме­ні або на тва­рин, і той, хто спі­ткне­ться об такий камінь або про­ков­тне, ска­жі­мо, летю­чу мошку, стає муче­ни­ком зло­го демо­на. За деяки­ми повір’ями, «іко­ти» — помі­чни­ки чаклу­нів — мають вигляд жаб, ящі­рок, мишей. Люди­на ніби від­чу­ває, що в її тілі зна­хо­ди­ться тва­ри­на, чує, як наші­птує біс, почи­нає мари­ти, пода­ю­чи різно­ма­ні­тні зву­ки. У таких хво­рих під час напа­дів почи­нає різ­ко зву­жу­ва­ти­ся діа­фра­гма, вна­слі­док чого вини­кає гикав­ка.

Щоб позба­ви­ти­ся гикав­ки, люди­на повин­на вга­да­ти, хто її зга­дує (біло­рус.), або від­пи­ва­ти воду із чашки, повер­та­ю­чи її після кожно­го ков­тка так, щоб вийшов хрест (укр.), а також, не зупи­ня­ю­чись, каза­ти: «Пом’яни, Госпо­ди, царя Дави­да і всю покір­ли­вість його» (рос.); «Іко­то, іко­то, йди на Федо­та, з Федо­та на Яко­ва, з Яко­ва на вся­ко­го, тіль­ки на мене не пере­ходь» (рос.) або «Щика­во­чко-іка­во­чко, де-с була? — В мли­ні. — Що їла? — Забу­ла. — Забудь і о мні» (Кар­па­ти), а також три рази чита­ють моли­тву «Бого­ро­ди­це Діво, радуй­ся…» (рос.). Якщо гикав­ка не про­хо­дить, тре­ба зне­на­цька люди­ну наля­ка­ти, викли­ка­ти у неї від­чу­т­тя соро­му або зму­си­ти зро­би­ти щось незви­чай­не. Замов­ля­н­ня: «Гикав­ко, гикав­ко, йди до води, кого хочеш — напа­ди: чи коро­ву, чи вола, аби в мене не була». Зга­ду­ю­чи про від­су­тню люди­ну, кажуть: «Хай їй легень­ко ікне­ться». І, нав­па­ки, лаю­чи когось, кажуть: «Щоб йому на тому сві­ті іка­ло­ся!»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»