Ідол — статуя язичницького божества,
Опубліковано: 14 Кві 2015 15:35

Ідол — ста­туя язи­чни­цького боже­ства, виго­тов­лена з дерева, каменю чи іншого мате­рі­алу, що зобра­жує істоту, яка не має реаль­ного про­образу.

Набли­жені за зна­че­н­ням до слова ідол старо­українські слова бол­ван, бов­ван, бувай, кумир, модла, соха, кап.

З дохри­сти­ян­ських часів збе­рігся так зва­ний Збру­цький ідол (Сві­то­вид-Род), зна­йде­ний   1848 року на Тер­но­піль­щині. Маємо відо­мо­сті ще про дві ана­ло­гі­чні, але досі не опра­цьо­вані зна­хідки. У 1850 р. з річки біля Рога­тина був під­ня­тий кам’яний ідол з чотирма голо­вами й стіль­кома ж ногами. Місцева влада зве­ліла пере­ро­бити його на хрест, що й донині сто­їть на чоти­рьох ногах у с.Лопушці. Інша зна­хідка: у стіні дро­го­би­цького костелу вму­ро­вано фра­гменти (голову й руки) яко­гось дохри­сти­ян­ського боже­ства. Поза тим укра­їн­ський істо­рик і архе­о­лог В.Антонович від­крив у печері біля с.Буші на Зазбру­чан­щині так зва­ний пло­ско­різ, зро­бивши висно­вок, що то є зали­шок язи­чни­цького культу. На пло­ско­різі зобра­жене без­ли­сте дерево з чотирма роз­со­хами. На одній з них — півень. Під дере­вом — чоло­вік нав­ко­лі­шках із моли­товно під­ня­тими руками. Позаду на під­ви­щенні сто­їть олень.

В одній із дав­ньо­ру­ських пам’яток, при­свя­че­ній тлу­ма­ченню П’ятикнижжя Мой­сея, на запи­та­ння: «Идол и подо­бие какое иметь разли­чие?» — дає­ться таке роз’яснення: «Идол оубо не бьівши вещеи єсть идол, подо­бие же бьівши вещеи єсть подо­бие. Преже бо тво­ря­хоу елини обра­зньїя обра­зьі, то соуть идоли. Не соуть бо бьівши вещеи подо­бие, но изли­яно или вьі­до­лото, а не писано, якоже по подо­бию написа

 У «Пові­сті врем’яних літ» під 980 р. роз­по­від­а­є­ться, що коли почав кня­зю­вати Воло­ди­мир у Києві, то «поста­вив він кумири на пагорбі, поза дво­ром терем­ним», поста­вив аж шість ідо­лів: Перуна, Хорса, Дажбога, Стри­бога, Симар­гла й Мокоші. А коли Воло­ди­мир охре­стився, то нака­зав поски­дати всіх цих ідо­лів — одних посі­кти, а інших попа­лити, а ста­тую Перуна нака­зав прив’язати до хво­ста коня, звезти його Бори­че­вим узво­зом і при­ста­вити два­над­цять мужів, які били його жезлами. Роби­лося це, пояснює літо­пи­сець, не тому, що дерево щось від­чує, а для пору­га­ння «біса», який у цьому образі дурив людей.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»