Кагла — місце перебування чортів і відьом
Опубліковано: 14 Кві 2015 15:48

Кагла (комин) — за наро­дни­ми уяв­ле­н­ня­ми, місце пере­бу­ва­н­ня чор­тів і відьом. Ось чому осе­ля домо­ви­ка зав­жди біля печі. Він там ретель­но сте­жить, щоб, бува, до хати не про­брав­ся нечи­стий. Зустрів­ши непро­хан­ця, він учи­няє з ним бій­ку. Існує бага­то при­по­від­ок про ці нечи­сті місця: «Кай­ся, та в каглу не пхай­ся»; «У ста­рій печі сам чорт палить» і т. ін. Як хоче­те, щоби хтось при­йшов, викли­кай­те його ім’я в комин — і він нео­дмін­но при­йде. Наве­де­мо кіль­ка фра­гмен­тів із наро­дних опо­відань: «Пов­на хата [відьом] назби­ра­лась. Вийня­ли вони із печі чере­пок чогось та й ста­ли мазать ним під рука­ми. Пома­же оце під рука­ми та й поле­тить у бов­дур»; «Посла­ла жін­ка чоло­ві­ка каглу зати­ка­ти, та й каглян­ка вби­ла».

У деяких місце­во­стях у день Посві­ту (1/14 вере­сня) в напе­ред обра­ній хаті про­во­ди­ли обряд під назвою «Жені­н­ня коми­на». Надве­чір до такої хати зби­ра­ли­ся чоло­ві­ки й моло­ди­ці. Комин при­би­ра­ли стрі­чка­ми й кві­та­ми, ста­ви­ли також сосно­ве гіль­це. «Сва­ти» видо­бу­ва­ли вогонь, і роз­по­чи­на­ло­ся весе­ле обря­до­ве дій­ство.

Ой при­йшли ж нічень­ки дов­гень­кі,
посві­ти ж нам, Коми­ну білень­кий,
ми ж тебе кві­та­ми убра­ли,
бар­ві­но­чком-рутою опе­ре­за­ли.
Ми ж тебе буде­мо жени­ти,
горі­ло­чку-мед, пиво пити.

Вза­га­лі комин уяв­ляв­ся нашим пред­кам немов­би міс­тком у потой­бі­чний світ. Зокре­ма, у похо­валь­но­му обря­ді, щоб швид­ше забу­ти покій­ни­ка, тре­ба було зазир­ну­ти в піч.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»